Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2008

John McCain har nu slutligen presenterat vem som blir hans vicepresidentkandidat i valet i november. Valet föll på Alaskas 44-åriga guvernör Sarah Palin. Jag kan inte påstå att jag hade någon koll på vem hon var innan jag läste artiklarna som har strömmat in under kvällen, men det som jag nu har läst om henne låter mycket positivt.

Valsedeln fylls på med ytterligare en självständig, moralisk politiker med medborgarna tydligt för ögonen. Om hon lever upp till den positiva bild som målas av henne så har de förenta staterna några goda år framför sig utifall att de väljer den republikanska sedeln i november.

Lite kort att läsa om valet:

Annonser

Read Full Post »

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth skriver idag på SvD Brännpunkt om ett nytt förslag från regeringen angående presstödet. Av det ursprungliga förslaget att reducera de enorma stöden till Svenska Dagbladet och Skånska Dagblaget genom en nedtrappning bidde det bara en tummetott. Uppenbarligen var det alldeles för radikalt i detta land att hävda ståndpunkten att skattebetalarna inte ska punga ut med mångmiljonbelopp för att stödja några stora stora tidningar. Istället blir det en måttlig sänkning för de två stora, men en höjning för i stort sett alla andra.

En bättre lösning vore ju att trappa ner presstödet mot ett nollbelopp för att sedan avskaffa det helt, då skulle Sverige ju garanterat slippa alla problem med brott mot EU:s regler om statsstöd på detta område. För en regering som hävdar marginaleffekternas betydelse för sysselsättningen så borde det inte vara ett så långt steg att inse marginaleffekternas påverkan på tidningars beteende. När en tidning riskerar att förlora mängder i presstöd om de går om sin huvudkonkurrent så riskerar marginaleffekterna för en tidning som inte är extremt underlägsen sin rival i upplaga att vara väldigt stora om de skulle ta över ledartröjan.

Tror någon att detta bidrar till konkurrensen mellan tidningarna? Även utöver detta så ser jag ingen anledning till att skattebetalarna ska vara tvungna att säkra privata företags vinst, bara för att politiker har bestämt att det ska finnas två tidningar på varje ort/region. Visst, några tidningar skulle nog inte kunna kvarstå i nuvarande form vid ett avskaffande av presstödet, men detsamma gäller ju t.ex. på TV-marknaden. Om det är så viktigt att det finns två tidningar överallt att skattepengar måste garantera det, så borde ju i konsekvensens namn skattepengar gå till SVT:s konkurrenter, för att säkra en mångfald i etern?

Read Full Post »

Så som många andra så är jag orolig över den lag om ”signalspaning”, även kallad FRA-lagen, som riksdagen klubbade innan sommaruppehållet. Fakta och argument i denna fråga har radats upp av många andra, och diverse diskutabla omständigheter lika så, och jag tänkte därför inte spotta ur mig allt det även jag. Jag tänkte istället diskutera denna fråga i ett större perspektiv (som visserligen många andra har gjort, även det).

Som jag ser det så är denna fråga en del av en oroväckande utveckling i västvärlden. Den oroväckande utvecklingen handlar om att många separata förslag på alla tänkbara områden presenteras och klubbas igenom, alla med goda syften och stundvis med helt acceptabla resonemang bakom. Det stora problemet är att alla förslagen tillsammans skapar en otrevlig bild. Förslagen handlar om att på område efter område införa övervakning, spårning, granskning och avlyssning i högre grad än vad som har ansetts acceptabelt eller varit tekniskt möjligt tidigare.

Några exempel är:

Jag förstår mycket väl att det finns de bästa syften bakom alla förslagen även om jag anser att vissa av dem är både korkade och fullkomligt orimliga. Historien säger dock att alla metoder att samla in information om medborgarna förr eller senare (ofta förr) kommer användas för även andra syften än de som de var tänkta för. Allt för många politiker tror att de kan och bör detaljstyra stora delar av människors liv ”för deras egen skull”, och det är allt för lätt att börja använda de övervakningsmöjligheter som finns när det ju ändå ”är för ett gott syfte”. Samtidigt har alldeles för få politiker den ryggrad som krävs för att våga stå på sig och kräva att staten håller sig borta, även när det handlar om ”medborgarens bästa”.

Sammantaget så kan jag inte se att allt detta är förenligt med ett användande av försiktighetsprincipen som politisk ledstjärna. Som alla vet, som inte är odelat positiva till statens expansion, så är det ofantligt mycket svårare att minska statens makt, omfång och kontrollmekanismer än att utöka dem med hjälp av den aldrig sinande strömmen av i sig små, oftast ganska harmlösa, förslag på beslut som ju alla inser är till medborgarens bästa eller som ska rätta till någon liten orättvisa eller problem.

Read Full Post »

Rubriken ovan (dock utan avslutande ”est”, verbet verkar ledarredaktionen ha glömt) är inledningen till en ledare i Svd som handlar om kritiken från LO-håll mot regeringens jobbskatteavdrag. Lundby-Wedin vill att avdraget ska avskaffas, för att det är orättvist och ineffektivt. Frågan om ineffektivitet tänker jag inte befatta mig med, eftersom det för mig är självklart att det är något gott i sig att medborgarna får behålla mer av sina egna pengar. De tillhör medborgarna och om det är möjligt så ska de få behålla dem. Det är därför inte heller konstigt att avdraget endast rör de som jobbar, det är de vars pengar bekostar alla andras inkomster.

Den intressanta delen är det faktum att den nettoreallöneökning som avdraget har inneburit för löntagare, särskilt för LO:s medlemmar, vida överstiger vad LO någonsin kommer kunna få fram genom kollektivavtalsförhandlingar. Jag tycker att detta tydligt visar på ett av de stora problemen med främst LO, att de återkommande i valet mellan det som gynnar medlemmarna och det som gynnar SAP väljer SAP. Jag har återkommande gångere hört resonemangen om att samarbetet gynnar medlemmarna på sikt eftersom SAP skulle ha den bästa politiken för dem, men jag köper inte det. Det är ju fascinerande att det krävs åtgärder som försämrar för medlemmarna för att förbättra för dem.

Fackföreningar har en viktig uppgift i att stödja enskilda löntagare och ge dem råg i ryggen att våga kämpa när arbetsgivare försöker blåsa dem eller beter sig ohederligt, för sådant händer, företagare och chefer precis som andra människor finns i alla varianter, snåla och gnälliga såväl som välvilliga och generösa. Det är däremot ett problem när fackföreningar dels har monopol inom sin bransch och dels stödjer ett enskilt politiskt parti. Vill du ha möjigheten att få det stöd som fackföreningar bidrar med så har du inget egentligt val i vilket fack du ska bli medlem i, och då inte heller i om du vill ge penga-, propaganda- och organisatoriskt stöd till Socialdemokratiska Arbetarpartiet. I det aktuella fallet innebär det att många har att välja mellan fackmedlemskap eller att avstå från att stödja försök att sänka ens reallön.

Read Full Post »

Som de flesta troligen har märkt så har ju latinet idag nästan försvunnit helt som aktivt använt språk. Ska man finna en plats där språket används aktivt och regelbundet får man troligen ta en tur till Vatikanen. Det är sorgligt att den långa tradition av användande och utvecklande av latinet i stort sett har upphört även inom akademin. Idag är det inte ovanligt med historiker som inte förstår det språk på vilket gångna tiders texter huvudsakligen är författade, och genom att latinet nu till stor del bara är en akademisk disciplin och inte ett aktivt använt språk så försvåras förståelsen av alla de texter på nylatin som har författats fram till tämligen nyligen.

Det finns dock en del roliga undantag. Från YLE i Finland kan man avnjuta webbradiosändningar på latin, och de två första Harry Potter-böckerna finns översatta till latin. Rubriken på detta inlägg är den idag tämligen kända inledningsmeningen av första Potterboken, men från den latinska utgåvan. Något man kan fråga sig är ju dock hur det kommer sig att Vatikanens hemsida är så tom och tråkig på latin, trots att det är dess officiella språk. En komplett sida innehållande en massa info och texter finns på sex moderna språk, medan den latinska sidan har lämnats efter.

Read Full Post »

Jag var länge osäker på vilken kandidat som jag stödde inför det amerikanska presidentvalet. Det tedde sig uppenbart att det var republikanerna som valet stod mellan, men jag var inte på det klara med vilken kandidat som jag ansåg vara ”bäst”. Till slut bestämde jag mig för McCain, vilket ju är trevligt då mycket pekar mot att han kan bli nästa president för Amerikas förenta stater.

Många av mina bekanta förespråkade andra kandidater, då ofta med argument som handlade om hur den eller den kandidaten skulle driva på en radikal förändring i rätt riktning i diverse frågor. Det fanns många skäl att inte stödja olika kandidater, men en viktig del i varför McCain känns som det bästa alternativet presenterades i the Atlantic i maj i år.

Förutom McCains starka försvar för frihandel (vilket för en europé borde vara av högsta vikt) så har han en väldig moralisk integritet. Han har stått upp för Irakkriget oavsett opinionen, för att han tror på det. Samtidigt har han varit en hård kritiker av många av de metoder som USA har använt sig av i kriget mot terrorism (t.ex. tortyr) eftersom de inte samsas väl med hans samvete och moraliska uppfattning.

Utöver detta så är McCain (vilket Atlanticartikeln skriver om) en ganska Burkeansk konservativ. För en närmare presentation av detta så rekommenderas en läsning av artikeln, vilken presenterar detta bättre än jag kan. Nu närmast så ska det bli spännande att höra vilka budskap McCain väljer att lyfta fram i samband med helgens partikonvent.

Read Full Post »

Tänkte att jag skulle göra ett försök att skriva lite sporadiska kommentarer kring främst politiska, och kanske vissa kulturella (i vid betydelse) spörsmål. Jag tror inte att uppdateringsfrekvensen kommer vara så hejdlös, och jag vet inte hur fördelningen långa/korta inlägg kommer utfalla, men jag ska åtminstone göra ett försök att få upp lite tankar här.

Jag tänker försöka skriva rubrikerna på latin, antingen citerad, parafraserad eller egenkomponerad. Detta mest som en metod att få lite praktisk övning att komplementera de långsamt framskridande latinstudierna jag bedriver på egen hand med.

Read Full Post »