Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2009

Ett nytt domstolsutslag i Spanien har bekräftat det som redan tidigare gällde, att icke-kommersiell kopiering av upphovsrättsskyddat material är tillåten för eget bruk. Det som så många i Sverige tror skulle vara så revolutionerande. Till del så gällde detta även i Sverige så sent som 2005, innan man kriminaliserade nedladdning.

Faktum är även att detta i allt väsentligt bara är den situation som rådde även här innan internet, då ar upphovsrättslagar något berörde företag och kommersiella användare. Vanligt folk kunde använde och kopiera material i princip fritt genom bl.a. det undantag som alltid har funnits i svensk lag om att du får sprida kopior till familjen och dina nära vänner.

Det påstås ibland att det inte skulle vara möjligt med legaliserad fildelning eftersom vi är bundna av internationella avtal. Men dessa avtal om upphovsrätt stadgar inte att icke-kommersiell kopiering ska regleras eller kriminaliseras, något som fallet Spanien sätter fingret på.

De internationella upphovsrättkonventionerna reglerar de kommersiella aspekterna och de ideella rättigheterna förknippade med ett verk. Privat kopiering ämnas inte täckas av detta.

Annonser

Read Full Post »

Har alldeles nyligen idag debatterat kriminal- och rättspolitik med Jytte Guteland, förbundsordförande i SSU på Jensens Gymnasium Öst. Sällan står två debattörer så långt ifrån varandra. SSUs åsikt byggde helt på att det är synd om den som begår brott eftersom man inte har något val/det är någon annans fel, medan jag fokuserade på att alla faktiskt i slutändan har möjlighet att välja om man ska begå brott eller inte, oavsett bakgrund, och då måste ta konsekvenserna av det valet. Det är brottsoffren det är synd om, inte brottslingarna.

Jag kan dock inte låta bli att fascineras över det dubbeltänk som måste vara nödvändigt för att kunna argumentera för en linje såsom hennes. Mot slutet av sitt anförande talade hon om en vän till henne som slutade med kriminalitet efter tid på den brottslig banan. Denna vän berättade hon glatt hade dock kommit på bättre tankar. Det verkligen sken i ansiktet på Jytte när hon berättade detta. Och hon berättade, utan att verka reflektera över det, hur han kommit bort ifrån det kriminella. Jo, han fick sig nämligen en tankeställare den gången han faktiskt åkte fast för misshandel. Polisen markerade, socialtjänsten markerade, skolan markerade, ja till och med hans föräldrar markerade mot hans beteende och han vände om. Men till och med detta såg Jytte som exempel på att det inte är viktigt att brottslingar faktiskt åker fast och får påföljder utan ett bevis för att brottslighet är ett ”samhällsfenomen”, något som jag märkte att även en del av eleverna som lyssnade reagerade på.

Gång på gång upprepar hon tesen att ingen har ett eget val kring sina handlingar utifall att dessa är kriminella. Antingen får man då acceptera att ingen har någon fri vilja alls utan bara är maskiner, eller så menar man att människor kan fatta egna val och då blir hela resonemanget absurt. För mig och KDU är det uppenbart vad som krävs. Inte ytterligare ”tyck synd” om den som begår brott, utan att man åker fast, får ett straff och därigenom en tydlig markering om att sådant beteende inte är acceptabelt.

Anledningen att brott begås var i Gutelands retorik att förövarna är fattiga och har det svårt. Visst finns det många som har det svårt, och nog blir det enklare att göra fel val när man är utsatt, men det är ändå ett eget val. Eller hur förklarar hon att Riccardo kunde bli mördad? Hans mördare var snorrika, men ändå begick de ett sådant fruktansvärt brott.

Jag blir kraftigt fascinerad över hur mycket ideologisk indoktrinering som måste krävas innan man kan övertyga sig själv om att man inte har någon fri vilja. Hur en normalt tänkande person kan internalisera en sådan tankegång till den grad att hon själv tror på den. George Orwell skrev om dubbeltänk, när man tvingar sig själv att tänka omöjliga och inkorrekta saker tills man är övertygad om dem. Utifall det är detta som krävs för att vara SSUare så är jag mycket tacksam över att istället vistas inom kristdemokratin.

Read Full Post »

Jag tänkte nu fortsätta med min understundom skamlösa marknadsföring av Axess Magasin, Sveriges utan tvekan bästa och mest relevanta tidskrift. Som den mer trogne läsaren vet så har jag ett aktivt intresse för frågor rörande arkitektur och stadsplanering med huvudinriktning på hur denna mer kan inriktas mot att skapa stadsmiljöer som invånarna kan trivas i. Jag har tidigare bloggat om frågor anknytet till detta t.ex. här och här.

Senaste numret av Axess har glädjande nog just tema arkitektur. I princip allt som skrivs i ämnet i numret är värt att i sig rekommendera, allt från ledarartikeln och Alain de Bottons sammanfattning av teserna från hans senaste bok till Theodore Dalrymples sågning jämte fotknölarna av den rent tragiskt hemske Le Corbusier.

Även om jag anser att flera av de andra artiklarna var i sig mer läsvärda, och artikeln ibland kommer väl nära att landa i rena personattacker, så kommer ändå den bästa one-linern i detta nummer från Dalrymples text:

[…] historien om Le Corbusier hör snarare till kriminalhistorien än till till arkitekturhistorien […]

För att även bidra med ett ytterligare lästips så rekommenderar jag läsarna att införskaffa den bok av Alain de Botton som ligger till grund för hans artikel. Även om det är uppenbart att han och jag inte alltid drar jämt i vår skattning rörande diverse arkitektoniska kvalitéer så kan jag inte finna något markant att anföra mot de resonemang och teser han framför.

Ref: de Botton, A. (2006) ”Lyckans arkitektur”  Köping, Brombergs Bokförlag AB. ISBN 91-85251-97-6

Tyvärr ter det sig som att boken är slutsåld för närvarande och inte planerad för någon ny tryckning än så länge, men den är väl värd att införskaffas om möjligheten öppnar sig.

Jag rekommenderar även givetvis en prenumeration på Axess Magasin, då behöver du inte missa något av det intressanta innehåll som däri infinner sig. För även i detta nummer finns stora mängder med läsvärda artiklar som faller utom temat för dagen.

Read Full Post »

För den som deltog i KDU:s riksmöte, eller som läser andra KDU-bloggar så innehåller detta inlägg inget nytt i sak, men dock ett kort tack. För övriga så kan det möjligen vara av någon form av intresse att ta del av informationen om förbundsstyrelsevalets resultat. Texten i sin helhet måste dock nog ses som en främst intern angelägenhet.

Till en början med så vill jag tacka alla ombud som närvarade på riksmötet för att jag återigen (för tredje året) har fått förtroendet att vara en del av KDU:s förbundsstyrelse. Det är ett ansvar som jag tar mycket seriöst och kommer fortsätta göra mitt bästa för att leva upp till. Jag känner att jag har lyckats i del av de målsättningar jag hade vad gäller att utveckla och sprida förbundets politik på de områden som jag ansvarar för men verkligen inte alla, och hoppas att jag kan komma än längre under det kommande året. Framförallt har jag förhoppningen om att ytterligare förtydliga och arbeta för en ny syn på kulturfrågorna.

Jag vill även rikta ett särskilt tack till några enskilda personer som förgyllde min tid på riksmötet genom att ge mig personlig uppmuntran när vi träffades utom plenum. Alla de goda ord jag fick värmde mycket och betydde mer än vad många av dem som sa dem kanske förstår. Det finns inget som glädjer mig så som när enskilda medlemmar, särskilt de som jag inte känner så väldigt väl, säger att de tycker jag gör ett bra jobb, berömmer mig för något jag gjort eller säger att jag bidrar med någon god förmåga. Till dessa vill jag rikta ett stort tack! Det är ni som gör att man aldrig tappar orken att fortsätta även när vindarna blåser snålt för den politik vi företräder.

För att gå till den rent formella delen av valet så tänkte jag presentera valresultatet, inklusive stöd för de olika kandidaterna i procent av de avlagda rösterna:

Presidium:

Ledamöter:

Read Full Post »

Första dagen av KDUs riksmöte har förflutit och vi ska nu inleda andra dagen, då med val till förbundsstyrelse som första punkt. Gårdagen gick bra, och vi i förbundsstyrelsen fick stort gehör för våra förslag till beslut.

Bland de beslut som fattades så kan nämnas att vi nu stödjer att den som döms för tredje grova brottet ska dömas till det strängaste straffet för det brottet. Även ett fortsatt nej till euron under dagens situation och fortsatt sänkt drivmedelsskatt.

Val av förbundspresidiet gick osedvanligt lungt till. Såväl förbundsordförande (Charlie Weimers) som viceordförandena (Ebba Busch och Aron Modig) valdes enhälligt. Nu får vi hoppas att vi övriga i FS kan väljas med samma breda stöd 🙂

Charlies linjetal var bland de bättre anföranden jag hört, väldigt peppande. Det största huvudtemat i talet var vikten av att politiken och samhället bygger på insikten om det egna ansvarstagandets vikt. Vi har ett personligt ansvar för våra liv och våra medmänniskor, och det är inte strukturer som tvingar oss att gå in i t.ex. brottslighet. Omständigheter kan vara svåra, men i slutändan har varje människa friheten och det moraliska ansvaret att själv välja väg för sitt liv.

Read Full Post »

Detta är ett nästan textfritt inlägg. Istället bibringar jag er läsare helt enkelt några sevärda youtubeklipp med Margaret Thatcher.

Read Full Post »

Jag har precis sett debatten mellan Daniel Sturesson (KD) och Amelia Andersdotter (PP) som ligger uppe på youtube. Ett av de första intrycken är givetvis att det märks att Daniel har varit aktiv i politiken att tag, och han hanterar därför själva debattsituationen klart bättre än Amelia gör, då hon i allt för hög grad stakar sig och i övrigt pratar som man gör vid ett vanligt samtal, något som fungerar klart sämre i inspelade sammanhang. Men då piratpartiet inte har existerat så länge, och Amelia därmed inte hunnit få så mycket erfarenhet,  så får man väl ändå ge henne godkännt då hon onekligen kunde leverera bra poänger under debattens gång. Jag tänkte avlämna mina spontana tankar och kommentara kring det som sägs, och kanske specifikt kring det Daniel säger, då han ändå representerar mitt eget parti.

Till att börja med så är jag glad att han dels öppnar för att upphovsrättslagstiftningen kan behöva förändras, och särskilt att han markerar att avstängning från internet aldrig kan vara rimligt att genomföra. Som jag ser det så är den senare frågan rätt enkel. För att använda ett väldigt bra exempel som en av mina motdebattörer lyfte i min senaste EP-valsdebatt så bör de vilka har begått ett så allvarligt brott att internet inte bör vara tillgängligt för dem dömas till fängelse i en straffrättslig process och sedan är det en smal sak att inte ge dem internetuppkoppling i cellen. Idag är internet en minst lika grundläggande infrastruktur som någonsin telefonnätet eller postsystemet, och det är inte rimligt att frånta en medborgare som inte är frihetsberövad tillgång till denna.

För att gå till det som inte var lika positivt så tycker jag alltid att det är lika skrämmande att höra en kristdemokrat som försvarar IPRED, även om det som i detta fall var ytterst indirekt. Lagstiftning som upphäver grundläggande rättssäkerhet och som gör enskilda personer till medel för ett högre mål bör vara självklart för en kristdemokrat att motarbeta med alla tillgängliga medel.

På samma sätt så är det alltid tråkigt att höra när kristdemokrater kritiserar fildelning med dessa uttjatade och rent empiriskt felaktigt argument som brukar komma upp. Att tala om att fildelning leder till att människor spenderar mindre på musik och film?!? Borde vi inte vara förbi den diskussionen? Det finns tillräkligt bra underlag för att inte längre behöva betvivla att fildelningen leder till större ekonomisk spendering på dessa sektorer. På samma sätt blir det lite småfånigt (om det hårda uttrycket tillåts mig) att mena att de små artisterna skulle vara förlorare i fildelningen, och att bara de storsäljande fortsätter klara sig bra. All statistik och forskning i frågan säger tydligt att en av de mycket konkreta effekterna av fildelningen är att allt mer resurser förskjuts från de stora artisterna till de små, dvs att konsumtionen i högre grad planas ut så att fler får del av den kaka som är musik- och filmkonsumtionen.

Det senare kan kanske tarva en viss förklaring för den oinsatte, då det kan te sig aningen kontraintiutivt. En av fildelningens tydligaste effekter är att den möjliggör en form av mycket effektivt prov av produkter, dvs den ser till att konsumenter kan leta sig fram bland det nästan oändliga utbud som existerar tills de hittar just de produkter som passar bäst för dem själv. Genom att dessa produkter då, naturligt, blir mer spridda än vad som klassisk radioreklam o.dyl. kan erbjuda och att det som den enskilde landar i erbjuder större ”nytta”, i nationalekonomisk mening, så blir fördelningen dels mer spridd, men den enskilde är även beredd att spendera allt större belopp på konsumtion, i olika avseenden, av det som den finner eftersom det har ett högre värde för denna än vad den ”rätt bra” musik som denne annars hade funnit har. Människor spenderar alltså mer pengar, och på fler artister än tidigare. (För ett exempel se STIMs statistik.)

Nu hoppas jag att Daniel bara sa som han gjorde för att han kände sig tvungen att representera partiets nuvarande ståndpunkt i frågorna, och inte uttryckte sin egen åsikt. Min förhoppning är att han åtminstone stödjer KDUs motstånd mot IPRED och kanske även vår vilja att reformera upphovsrättslagen för att passa den nya tiden?

Read Full Post »

Older Posts »