Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Miljöpolitik’ Category

De rödgröna har nu alltså kommit överens om ytterligare en skattehöjning, denna gång på bensinskatten. För som vi alla vet har ju bensinpriset sjunkit något extremt de senaste åren, så givetvis måste den beskattas hårdare…

Som Per Gudmundsson skriver så är det tråkigt att Miljöpartiet helt har släppt tanken på att det är bra om folk kan bo även utanför storstäderna. För det är just det denna fråga handlar om. Höjd bensinskatt får endast marginella miljöeffekter utan den stora effekten är att familjer på landsbygden får mycket mindre pengar att röra sig med, och på sikt till att landsbygden avfolkas ytterligare till förmån för de stora städerna.

Eftersom priselasticiteten, åtminstone på kort och medellång sikt, är väldigt låg för bensinpriset så får inte förändringar av beskattning eller pris några större effekter på hur mycket bil som körs, utan endast i hur mycket som finns kvar i plånböckerna hos de som är tvungna att köra bil. På lång sikt påverkas konsumtionen, men det troligen främst just genom att folk blir tvungna att flytta till platser där de inte måste köra så mycket bil, och inte heller då så extremt mycket på totalen.

Men låt oss vara generösa och anta att priselasticiteten för bensinpriset skulle vara 0,5 (den ligger snarare 0,1-0,3 eller däromkring). En höjning med 49 öre, från ett pris på c:a 12 kr / liter, skulle då innebära en höjning av priset med c:a 4%. En priselasticitet på 0,5 skulle då ge en konsumtionsminskning med 2%. I realiteten ligger den troligen närmare 0,8%.

Wetterstrand hoppas att denna fråga ska hinna bli bortglömd i valdebatten när det närmar sig val, så att den inte skadar deras siffror för mycket. Men denna fråga måste, tillsammans med flera andra, lyftas upp för att illustrera vad (mp):s politik egentligen handlar om idag: skattehöjningar över hela spektrat och försvårade villkor för landsbygdsbefolkningen.

Annonser

Read Full Post »

”Kärnkraften har blivit ett kulturarv”, detta skriver Carl-Johan Bilkenroth i SvD. Och nog finns det mycket sanning i det påståendet. Här i Sverige så var det länge sedan det hände något nytt på kärnkraftsfronten och den förpassas då i hög grad till att bara ses som något från ”då”.

Genom förbudet för nybyggnation av kärnkraftverk  och det samtidiga förbudet mot forskning på kärnkraftsområdet (den s.k. tankeförbudsparagrafen) så har vi hamnat i bakvattnet. Sverige var som på så många andra områden långt fram vad gällde kärnteknik, medan vi idag endast har kvar de relativt gamla kraftverken som nu närmar sig den planerade livslängen.

Det är dags att vi tar vårt förnuft till fånga och öppnar för nya satsningar på kärnkraftsområdet. Vi är i ett läge att kunna garantera en stabil miljövänlig energiproduktion samtidigt som vi återupplivar en högteknologisk bransch där vi har kapacitet att vara starka.

Kärnkraftsomröstningen 1980 kunde jag inte bry mig mindre om. Jag var inte ens född när den genomfördes, ingen som idag är under 46 år deltog i den, och viktigast av allt: man fick inte rösta för bevarad kärnkraft. Den var ju ett skämt, en chimär. Tre valalternativ fanns men alla tre var att man skulle avskaffa kärnkraften. Nej den omröstningen bryr jag mig inte det minsta om.

Om vi kan vara överens om att vi inte ska ha som mål att försämra människors livsvillkor, och det kan ju de allra flesta hålla med om, och att vi i så mån vi kan bör bli av med beroendet av fossila bränslen, ja då borde vi också kunna vara överens om att satsa på kärnkraften. Det är dags att sluta debattera, få tummen ur och slopa det absurda förbudet mot nybyggnation inom kärnkraftsområdet. Om vi dröjer här så kommer Sverige riskera att hamna hopplöst efter i avseende till den moderna kärnkraftsteknik som idag finns.

Read Full Post »

Britten Mark Lynas skriver på SvD Brännpunkt idag saker som knappt borde behöva sägas. Han kritiserar miljörörelsen för sitt dogmatiska, och i verkligheten oförankrade, motstånd till kärnkraften. Som han skriver är kärnkraften det enda egentliga alternativet till fossila bränslen, och Sverige har en unik situation i att vi faktiskt skulle kunna frigöra oss helt från all fossilbaserad elgenerering. Men det intresserar ju inte de som skriker mest om miljö och klimatförändringar.

De verkar ofta snarare vara intresserade av sämre levnadsvillkor för människor som egensyfte. Jag hittar inte citatet nu, men Naturskyddsföreningens ordförande kläckte för ett tag ur sig att han skulle vara emot möjligheten till oändlig energi utan miljöpåverkan om den dök upp, därför att det skulle kunna leda till att människor inte sänkte sin levnadsstandard. Försämringar för människor är alltså ett egenmål.

Lynas går punkt för punkt igenom den kritik som finns och påvisar varför den inte har något med dagens kärnteknik att göra. De fjärde generationens kärnkraftverk som nu är aktuella har inte problem som man klassiskt sett brukar klaga på. Men de är även otroligt effektiva. 60 ggr effektivare skriver han, samt kan använda plutonium från skrotade kärnvapen, en klart bättre lösning än att bara lagra den på hög som idag.

Att de är otroligt säkra gör ju inte saken sämre, men det som är den riktiga höjdpunkten är att de kan drivas på dagens kärnavfall istället för nytt kärnbränsle. Det resulterande avfallet från den reaktionen kräver inte alls de långa lagringstider som krävs för vanligt kärnavfall. Jag har i tid och otid när energi- och miljöpolitik kommit upp talat om dessa nya reaktorer och att vi måste genomföra den tvåfaldiga reformen att stoppa SKB från att börja försöka gräva ner avfallet vi har, och samtidigt satsa på att bygga nya reaktoranläggningar med den nya tekniken. Vi kan ju hoppas att fler snart börjar lyssna.

Maud Olofssons besked nyligen att hon vill behålla den kärnkraft vi har är glädjande, men alla partier skulle behöva inse att en utbyggnad är nödvändig. För miljöpartiet, samt en del inom centerpartiet och mitt eget parti, så är frågan en helig ko. Men frågan är vad som är viktigast, att drömma sig tillbaka till sin ungdoms spännande dagar då man kämpade mot kärnkraften, eller att hantera dagens situation ansvarsfullt?

Ta inspiration från Finland där man nu satsar mer på kärnkraft. För mig som kristdemokrat är frågan enkel. Naivt önsketänkande och icke verklighetsanpassade flummerier måste stå tillbaka för det som verkligen kan bidra till en bättre framtid. Det finns idag inga bra skäl att inte satsa rejält på mer kärnkraft, men många skäl att göra så. Jag har tyvärr ytterst små förhoppningar om att miljöpartiet skulle ta sitt förnuft till fånga, men klart högre vad gäller centerpartiet. Så jag hoppas nu att vi kan få en överenskommelse om utbygd kärnkraft om Alliansen vinner valet 2010.

Read Full Post »