Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘alkohol’

Inom det alkoholpolitiska området är det inget ovanligt att alla rimliga perspektiv ignoreras för endast den känslomässiga linjen att mer förbud och regler måste vara bättre. Ju mer som förbjuds, desto mindre problem måste ju alkoholen orsaka, eller hur?

Ett bra exempel på detta är dagens förbud mot gårdsförsäljning av alkohol. Genom att systembolaget är en så storskalig organisation så blir det väldigt svårt för små lokala producenter runt omkring i Sverige att ta sig in och få sälja sina varor. Utbudet blir istället dominerat av de internationella storsäljande produkterna.

Glädjande nog är flera borgerliga riksdagsledamöter, inklusive vår egen Otto von Arnold, nu ute och kräver att gårdsförsäljningen ska tillåtas. Jag har än så länge inte hört några rimliga argument för varför förbudet ska kvarstå, och att då kraftigt missgynna de små svenska företagen och hålla tillbaka något som faktiskt är en del av den lokala kulturen är fullständigt orimligt.

En del vill hävda att gårdsförsäljning skulle stå i motsats till ett bibehållet alkoholmonopol, något som bara är nonsens. Vi kan ha båda på samma sätt som Finland. Inte heller ökar totalkonsumtionen, detta eviga spöke, med gårdsförsäljning. Jag skulle också vilja hävda att ungdomar som vill supa skallen av sig inte tar en lång färd ut på landet med förhoppning om att inte få legitimation kontrollerad vid en gård. De kan mycket enklare och billigare få tag på alkohol via andra vägar. Konsumenterna här är primärt de som vill prova på något annorlunda, inte de som vill supa, samt turister.

Kan vi hoppas att folkhälsominister Maria Larsson tar sitt förnuft till fånga i denna fråga och väljer en linje som är baserad på mer än en instinktiv misstanke mot att skära bort onödiga regler rörande alkoholen? Det skulle vara bra, även för att det visar att alkoholpolitiken inte bara handlar om en allmän aversion mot rusdrycker.

Annonser

Read Full Post »

Jag har inte ännu orkat kommentera Göran Hägglunds utspel om alkoholskatten, men känner att jag ändå borde. Jag har nämligen sätt få bättre exempel på hur man kan totalt misslyckas med att etablera en fungerande och trovärdig profil. Jag tror stenhårt på det som Göran sa i sitt almedalstal när han ville stoppa bilden av kristdemokraterna som ett förbudsparti och snarare se oss som ett moraliskt grundat frihetsparti. Tyvärr verkar det inte som att Göran riktigt tror på det själv, eller så är han bara lite förvirrad.

Han talade i sitt tal om de vanliga människorna, de som är trötta på att kulturvänstern och de sociala ingenjörerna ständigt ska lägga sig i deras liv och säga att de inte duger, att de måste ändra på sig och som vill använda förbud och regleringar för att få detta till stånd. Det är en politisk retorik som jag känner mig hemma i, en politik som inte försöker ändra människorna via staten utan istället vill göra sitt för att möjliggöra ett drägligt liv för dem.

Om man dock vill vara det partiet som står upp för dylika värderingar och ståndpunkter, vilket vi faktiskt ideologiskt är, då kan man inte någon dag senare gå ut i ett utspel för ännu mer höjda skatter på alkoholen. Tyck vad ni vill om alkoholen men att kunna ta en vin till maten, öl till helgen eller en snaps på högtider är en del av just det vanliga liv som Hägglund talar om. Vi har redan det mest restriktiva systemet för alkohol, så varför bråka om ännu mer höjda skatter?

Vi kan inte tala om att driva en politik baserad på en moralisk grund istället för förbud och regleringar och samtidigt säga att: ja, just det, det gäller ju inte på alkoholområdet. Menar vi allvar med att vi inte tror att staten kan lösa problem, utan att det istället handlar om värderingar och attityder baserade i moral, ja då kan vi faktiskt inte driva rakt motsatt ståndpunkt när det passar oss. Så enkelt är det.

Därmed inte sagt att vi måste vara de som driver på för liberaliseringar av alkoholområdet. Men vi bör inte gå ut i pressmeddelanden om höjda skatter på området, för att vi inte tror att människor skulle kunna klara av att hantera det själva.

Jag tycker Dick Erixon sammanfattar hur detta ser ut för utomstående bäst:

Det parti som inte tror att människor kan hantera alkohol, har naturligtvis ingen tilltro till människorna överhuvudtaget. Kristdemokraterna har i så fall förstatliga vad som helst. Varför inte barnens uppfostran? Om KD inte litar på att föräldrar kan köpa vin under eget ansvar, hur i helvete ska de då kunna tillförtros omsorgen om de egna barnen?

Fattar inte Kristdemokraterna att allt det som de säger sig stå för saknar varje uns av trovärdighet om de driver alkoholförmynderi?

Och jag tappar nu förtroendet för att Göran Hägglund är en hederlig person. Han står i Almedalen och ljuger besökarna rakt upp i ansiktet. Han menar ingenting av det han säger. Hur ska jag i fortsättningen kunna ta något alls på allvar när det kommer från Hägglund?

För lite mer resonemang i själva sakfrågan så rekommenderar jag Aron Modigs inlägg.

Read Full Post »

Det var en del som blev rätt upprörda på KDUs senaste riksmöte att jag hade mage, i såväl motion som talarstol, hävda att systembolagets försäljningsmonopol snarare motverkar än bidrar till de alkoholpolitiska målen och borde slopas. Systembolaget har idag en marknadsandel på 56%, vilket även om det är lite högre än de siffror som talades om för något år sedan, fortfarande gör det till ett löjligt påstående att systemet kontrollerar alkoholtillförseln i Sverige, eller att det på något reellt sätt faktiskt minskar möjligheterna för minderåriga att få tag på alkohol.

Ett av sätten att minska mängden smuggelsprit och hembränt är att sänka skatten på systemets alkohol, men det kommer med allra största sannolikhet innebära en konsumtionsökning. Ett alternativt sätt att minska tillförseln av ”icke-systemsprit” är att öka tillgängligheten, utbudet och graden av specialisering hos de inhemska legala alternativen. Ett öppnande för licensierade butiker på alkoholdrycksmarknaden skulle möjliggöra specialinriktade butiker, samt kunna öka tillgängligheten för de drycker som konsumeras mer regelbundet vilket skulle minska incitamenten till att privatimportera själv och därmed mängden billig sprit som finns lagrad i källare runt om i landet. Det minskar tillgången på den allra billigaste och för ungdomar mest tillgängliga källan för sprit, smuggel.

Effekten kanske inte skulle bli så enorm, men för att bibehålla ett statlig monopol så bör man kunna påvisa att det har någon väldigt tydlig positiv effekt. Någon sådan effekt kan inte skönjas, utan troligen motverkar det faktiskt syftet. Monopolet bör därför slopas.

Read Full Post »

Pål Hollender har i dagarna en utställning på Malmö konstmuseum där utställningen består av en fond som besökarna kan söka pengar ur. Stiftelsen som förvaltar pengarna går under namnet ”Pål Hollenders Stiftelse till förmån för Etiskt eller Estetiskt Kränkta Kulturkonsumenter”, och har som idé att endast investera i aktier som betraktas som oetiska. Rent konkret innebär det då porr, vapen, alkohol, tobak och dobbel.

Tillgångarna består i 100 000 kr samt fem års avkastning, vilket ska delas ut till 13 besökare. De som ansöker får i gengäld stå ut med att få bild och namn publicerat i utställningen. Även om det väl inte kan kallas konst med ett estetiskt syfte, så är detta en utställning som jag faktiskt finner väldigt intressant.

Att läsa om att vem som helst kan få del av dessa pengar får på de flesta just den effekt som jag antar att Hollender eftersöker, dvs att de ransakar sig själv och ställer sig frågorna: Kan jag acceptera pengar oavsett hur de har skapats? Samt, om jag är beredd att ta emot dem, är jag också beredd att skylta med det faktumet?

Det är väldigt intressanta frågställningar som lyfts. Jag börjar fundera över frågorna själv. Investeringar i dessa branscher kan helt klart vara tveksamma, samtidigt som de inte behöver vara fel. Jag skulle t.ex. inte ha något emot aktier i Bofors eller Saab, och skulle inte tacka nej till en post i Pernod Ricard eller Ladbrokes. Om jag däremot fick i gåva ett innehav i t.ex. Private eller Philip Morris (eller Altria som koncernen heter) skulle det nog bli försäljning snarast. För någon annan så kan kanske gränsen gå vid en annan punkt.

Det kan vara värt att ta en funderare över hur man ser på dessa frågor. Vart går din gräns, vad ser du som problematiskt, och vid vilken punkt skulle du inte kunna ta emot pengar. När de kommer från sprittillverkare? Cigarrettillverkare? Vapentillverkare? Vapensmuggling? Barnarbete? Utpressning? Krigsplundring? Och om du befinner dig i Malmö den kommande veckan, är du villig att söka ur Pål Hollenders stiftelse?

Read Full Post »