Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘alliansen’

Roland PM fortsätter på sina trevliga resa av att skriva intressanta inlägg om vad kristdemokraterna bör göra, och nog tycker jag han har rätt i det mesta han skriver, även i sitt senaste inlägg i SvD. Mer talande är dock LUF:s nye ordförande Adam Cwejmans blogginlägg där han förklarar dels att Alliansen inte kan innefatta ett kristdemokraterna som står upp för våra grundvärderingar och dels att det där med socialliberal paternalism uppenbarligen inte är framträdande inom t.ex. folkpartiet.

För att ta den senare delen först så är det intressant att från det ungdomsförbund och parti som ju mycket bestämt vill driva politik för att alla barn ska till dagis, oavsett vad föräldrarna önskar, kommer kritik mot att en värdekonservativ inriktning skulle vilja bestämma över människors liv. Om Cwejman menar allvar med det han skriver så ser jag fram emot att han och LUF går ut och kräver antingen höjt vårdnadsbidrag, eller än hellre att subventionerna till förskolan slopas och pengarna går till skattesänkningar för alla barnfamiljer, så att familjer faktiskt blir fria att välja, och inte bara fria att välja det som socialliberaler tycker är rätt. Vad säger du Adam? Vill du följa i KDUs fotspår och arbeta för att frihet ska vara något som gäller alla familjer?

I övrigt så missar dagens liberaler det som lärofäder betonade: ett samhälle med frihet fungerar inte bara av sig själv. Det som gör friheten möjlig och som gör ett livet i ett fritt samhälle verkligt fritt och inte bara ensamt, fattigt, otrevligt, brutalt och kort, för att tala med Hobbes, är att människor präglas av en tydlig moral och därmed följande förtroende för sina medmänniskor.

Liberaler av idag accepterar dock inte denna del av resonemanget eftersom de är alltför lockade av den tradition, från Rousseau och framåt, som låtsas att människan innerst inne är god och inte har onda drifter. En av de viktigaste saker som brukar skilja en frihetligt konservativ från en sansad liberal är att vi förstår att den moral och det beteende mot medmänniskan som möjliggör friheten inte är självklar utan kräver uppfostran och social sammanhållning.

Om inte omgivningen upprätthåller tydliga normer om rätt och fel och om staten verkar för normer som strävar från de dygder som friheten kräver, ja då blir friheten blott en illusion oavsett skattetryck och hur smal lagboken är. Ju mindre lagar vi har desto starkare måste människors moraliska tryck på varandra vara för att se till att samhället fortsätter vara fritt.

Det innebär inte att allt detta är något som ska, eller kan, genomföras med statens makt. Staten är dålig på att bygga upp värderingar, men bra på att riva ner dem. Men staten kan aldrig vara normlös, och det är just den insikten vi måste ta till oss. Om staten skapar ett skattesystem som inte tar hänsyn till att föräldrar har en ytterligare försörjningsbörda, och som ignorerar äktenskapslagens påståenden om att ett gift par har en gemensam ekonomi, ja då påverkar det.

Jag vill ha en liten stat som inte tvingar folk att leva si eller så, men jag inser också att i det som staten gör så måste den uppmuntra ett leverne som är till frihetens fördel, och en kamp för ökad frihet från staten är inte kompatibel med att kräva total frihet från omgivningens åsikter om ens val i livet. Nog finns det mycket där det är rätt och riktigt att kämpa för att människor ska tolerera och acceptera andra för vad de är, men lurar man sig att generalisera det till att omgivningen ska acceptera i princip allt (som inte direkt skadar någon annan) ja då gräver man frihetens och samhällets grav.

Annonser

Read Full Post »

Förundersökningsdomaren har nu kommit fram till att den journalist som kastade skor mot George Bush ska åtalas för ”aggression mot utländsk statschef på statsbesök”, ett brott som kan ge upp till 15 år i fängelse. Har han tur så kan han istället åtalas för ”försök till aggression” då han missade, det ger bara upp till fem år i fängelse.

Det kan jämföras med det svenska straffet för mord. Sedan en tid tillbaka så ger mord i Sverige fängelse i upp till tio år, med undantag för mass-/seriemord och särskilt bestialiska mord vilka kan ge även livstid som påföljd. Efter 2/3-delsfrigivning så innebär det ett maxstraff på strax under sju år för ett ”vanligt” mord. Med vänsterpartiets förslag på halvtidsfrigivning så skulle det bli max fem år.

Nu vet vi ju inte vilket straff journalisten faktiskt får, men vilket som så känns det som rätt oproportionerliga straff. Det vi ser är alltså två extremer på rättsområdet: Irak med alldeles för höga straff, och Sverige med skamligt låga straff. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen: att ta ifrån någon annan människa dess liv är det grövsta av alla ”normala” brott (exkl. brott mot mänskligheten m.m.) och måste straffas därefter. Vi kan inte accepter att vi fortsätter värdera brottsoffer så lågt som vi gör idag.

Regeringens förslag om att höja det maximala tidsbegränsade straffet till 18 år är bra, och ett steg i rätt riktning, men är inte nog. Överlagt mord borde ge livstid, punkt. Även om inget av allianspartierna hitintills har velat göra detta till en valfråga så ska man vara mycket medveten om att det är en tydligt blockskiljande fråga. Borgerligheten är som princip för att straffen för våldsbrott måste höjas, medan vänsterpartiet vill reducera straffen kraftigt ytterligare och (s) + (mp) ligger i samma riktning.

Read Full Post »

Justitieminister Beatrice Ask har uttalat sig om att de som protesterar mot IPRED-lagen är en liten högljud grupp vilka man därför underförstått inte behöver lyssna så mycket på. Andra har roat sig med att jämföra de som protesterar på facebook (c:a 40 000 hitintills) med antalet medlemmar i Moderaterna (c:a 57 000) och Folkpartiet (c:a 20 000), eller med den totala summan av alla medlemmar i partiernas facebookgrupper (5 122). En ännu intressantare jämförelse kan ju vara att jämföra de som lagen riktar sig emot med Alliansens väljarunderlag.

Statistiken från The Pirate Bay visar att 2 200 000 unika svenska IP-adresser använder sig av den sidan för fildelning varje vecka. Visst kan vissa personer räknas flera gånger med den beräkningsmetoden, men samtidigt kommer ett hushåll bara synas en gång även om flera i det fildelar, vilket troligen är fallet i alla familjer med mer än ett barn i tonåren. Man missar också den inte oansenliga grupp som inte använder sig av Pirate Bay utan andra slutna bittorrentnätverk eller andra fildelningstekniker som DC eller fasttrack.

Alliansen fick i 2006 års riksdagsval 2 677 796 röster och i 2002 års riksdagsval 2 333 016, dvs troligen ungefär lika många som mängden internetfildelare i Sverige eller mindre. Sedan ska vi inte tala om alla de som kopierar upphovsrättsskyddat material genom andra vägar än internet, t.ex. genom att få den från andra personer de känner, eller genom att köra en tidningssida genom kopiatorn.

Vad jag vill säga med detta blott att regeringens företrädare nog bör fundera lite mer över hur man hanterar medborgarna, och utifall de som driver på om IPRED-lagen verkligen är värda att följa okritiskt. Kom även ihåg att även de som inte fildelar, men har ett internetabbonemang, faktiskt riskerar att hamna i trångmål genom den föreslagna lagens försorg. Det börjar inte bli så många medborgare kvar som lagen inte riktar sig mot…

Read Full Post »

Trots en hel del tendentiöst och olämpligt innehåll i artikeln, som att jämföra äktenskapslagen med apartheid så är det glädjande att även expressens ledarredaktion ser det anmärkningsvärda i att Folkpartiet ”Liberalerna” ställer ultimatum på att få köra över Kristdemokraterna i regeringen till förmån för just ett mindre liberalt förslag än det kompromissförslag som Hägglund har föreslagit.

Regeringen har kunnat fungera så bra trots att den innehåller fyra olika partier just för att man har varit tydlig med principen om att alla fyra partier måste kunna stå bakom alla förslag som regeringen lägger. Det är då fascinerande att (fp) anser att man ska kasta ut den principen och därmed faktiskt äventyra grunden för hela allianssamarbetet, och allt detta för att försäkra sig om mindre liberal politik!

Världen är bra underlig ibland, och folkpartiet tillhör något av det mest underliga i den. Om liberaler någonsin gör statskupp så är nog det mest sannolika skälet att kunna tvinga folkpartiet byta namn…

(Mitt tidigare inlägg om saken kan läsas här)

Read Full Post »

Idag har någon mycket ovanligt hänt. Christer Sturmark (Humanisterna), Anders Arborelius (Katolska Kyrkan), Sten-Gunnar Hedin (Pingst) med flera skriver en gemensam Brännpunktare, och de är överens i sak! De skriver gemensamt om ett kompromissförslag i äktenskapsfrågan som innebär att staten reglerar ett rent juridiskt avtal om samlevnad, och kyrklig vigsel då blir ej juridiskt bindande. Denna samlevnadslag skulle då vara könsneutral, för att homosexuella par inte ska behöva få ett annat ord använt om sina juridiska samlevnadsförehavanden. Effekter skulle bli att kyrkorna skulle bli fria att själva definiera sitt äktenskapsbegrepp, och man slipper mycket av de absurda kraven på att kyrkorna ska tycka rätt (och därmed basta!)

Jag anser själv att det bästa vore om det klassiska äktenskapet kvarstod i lag med den därav följande särställningen det får, och att lagen sedan öppnas upp för civilrättsliga avtal rörande samlevnad. Då markeras äktenskapets särställning, samtidigt som staten inte lägger sig i och reglerar all annan samlevnad. Då kan homosexuella par, sambos, kombos, mambos och alla andra varianter som kan kommas på få bestämma själva hur och i vilken grad de vill ha juridisk reglering av sin samlevnad, oberoende av ifall den är romantisk eller endast praktisk. Nu har jag ju dock inga illusioner om att jag kommer få som jag vill i denna fråga, utan man får anpassa sig efter verkligheten. Utifrån verkligheten så tycker jag att förslaget i artikeln är rätt bra.

Det intressanta är ju dock att detta förslag är nästan precis det som Göran Hägglund har lyft upp som ett förslag till kompromiss för att möjliggöra en överenskommelse inom regeringen. Detta noteras dock bara mycket försiktigt i en mening, medan man i inledningen av artikeln verkar vilja få det till att alla partierna i regeringen har låst sig och att detta externa förslag skulle behövas för att lösa låsningen.

Den låsning som finns är inte från kristdemokraterna, vi inser att vi inte kan få som vi vill och försöker då i denna fråga precis som i alla andra hitta en lösning som alla fyra allianspartier kan vara överens om. Någon liknande vilja till samarbete syns dock inte från de andra allianspartierna. Där står man på sig, inget annat än statligt reglerat könsneutralt äktenskap kan accepteras. Att staten lägger sig i mindre av hur människor lever är nämligen djupt oliberalt. Som liberal är det viktiga inte vad du tillåts, utan att staten uppmuntrar detsamma. Eller?

Jag är inte liberal, och tycker följaktligen inte att det är självklart att staten alltid ska hålla sig neutral till hur folk lever sina liv, dock att den hållningen är en god utgångspunkt i de flesta frågor. Om jag får välja så ser jag hellre att staten håller händerna borta från viktiga områden än att den går in med tokigheter och negativ påverkan. Erfarenheten säger också att det väldigt ofta blir just tokigheter som kommer när politiker ska påverka saker, och min grundläggande reflex blir därför att det är säkrast att de för det mesta inte lägger sig i alls. Jag kan därför acceptera den föreslagna kompromisslösningen, dock inte förslagen om att i övrigt behålla äktenskapslagstiftningen, men göra den könsneutral.

Det är fascinerande att den enda fråga som Reinfeldt och de liberala allianspartierna inte verkar kunna tänka sig att komma överens i alliansen om är en där alternativet är att välja en kompromiss som är mer liberal än ursprungsförslaget. Om man nu ska ge upp den grundläggande principen i samarbetet, att alla partier ska kunna stödja förslagen som läggs, vore det inte smakfullt av så kallat liberala partier att göra det till förmån för ett mer liberalt förslag, inte för ett mindre liberalt sådant?

Read Full Post »