Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Charlie Weimers’

Mycket huvudlöst skrivs av politiker och politisk aktiva i princip varje dag. Nu tänkte jag dock fokusera på ett enskilt sådant exempel. Helene Sigfridsson (mp) skriver på sin blogg en respons till Charlie Weimers artikel i gårdagens Aftonblaska ”Splittrade familjer är ett samhällsproblem”.

Om vi börjar i slutet så klargör Sigfridsson att det i hennes tycke är bakåtsträvande att vilja minska mängden splittrade familjer. En slutsats som måste härledas till en syn på skilsmässor som framsteg. Jag för min del ser inte riktigt varken enskilda skilsmässor i allmänhet eller ökat antal skilsmässor överhuvudtaget som ett framsteg, och jag tror faktiskt inte att de flesta som skiljer sig eller deras barn i allmänhet uppfattar skilsmässan som något i sig positivt, något som borde önskas.

När man sedan går till det mer konkreta så blir det rent barockt. I Sigfridssons värld så har sämre ekonomisk situation, saknad möjlighet till avlastning i vardagslivet och en allmänt mer utsatt situation för ensamföräldrar givetvis inget att göra med att man har skiljt sig eller skaffat barn utan en motpart som tar delat ansvar för avkomman. Jag vet inte i vilken värld som Sigfridsson lever i, men i min värld så har försämrade omständigheter på grund av ett val en given koppling till att man har gjort det valet.

Varken jag eller KDU anser att man kan tvinga föräldrar att stanna ihop om de finner det nödvändigt att skilja sig, och vill möjliggöra en dräglig tillvaro även efter en skilsmässa, men vi låter inte detta landa i att vi ska uppmuntra skilsmässor. Om det är något statistik och forskning gör ofrånkomligt klart så är det att en sammanhållen familj där barnen kan växa upp med båda sina föräldrar under samma tak är en av de viktigaste faktorerna för dessas framtida lyckade liv. Man kan tala om brottslighet, resultat på arbetsmarknaden, skolresultat eller nästan vad man önskar, att växa upp med en ensam förälder eller med splittrade föräldrar försämrar barnets chanser inför framtiden.

Att då som politiker, istället för att försöka främja splittrade familjer, försöka stödja familjer och göra det enklare för dem att klara sin vardag så att man minimerar de problem som i tidens fullkomnande kan leda till en skilsmässa, ja det ter sig för mig som något helt självklart. Uppenbarligen är det inte så självklart om man är miljöpartist.

Annonser

Read Full Post »

Long time, no write. Kommer nog åter börja publiceras en del här, men även innan dess vill jag för stunden uppmärksamma KDUs senaste kampanj. En kampanj som kommer rätt i tid med tanke på Schlingmanns genustokerier den senaste tiden. Vår kampanj tar strid mot kvotering och genustramset, och hävdar att jämställdhet är likabehandling och lika rättigheter.

Charlie Weimers publicerade igår en debattartikel som igångstart av detta, och idag lanseras kampanjen ordentligt på Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar med seminarium där Tanja Bergkvist och Alice Teodorescu talar.

För lite mer information om kampanjen och kommentarer om det, se även Charlies blogg.

Read Full Post »

Första dagen av KDUs riksmöte har förflutit och vi ska nu inleda andra dagen, då med val till förbundsstyrelse som första punkt. Gårdagen gick bra, och vi i förbundsstyrelsen fick stort gehör för våra förslag till beslut.

Bland de beslut som fattades så kan nämnas att vi nu stödjer att den som döms för tredje grova brottet ska dömas till det strängaste straffet för det brottet. Även ett fortsatt nej till euron under dagens situation och fortsatt sänkt drivmedelsskatt.

Val av förbundspresidiet gick osedvanligt lungt till. Såväl förbundsordförande (Charlie Weimers) som viceordförandena (Ebba Busch och Aron Modig) valdes enhälligt. Nu får vi hoppas att vi övriga i FS kan väljas med samma breda stöd 🙂

Charlies linjetal var bland de bättre anföranden jag hört, väldigt peppande. Det största huvudtemat i talet var vikten av att politiken och samhället bygger på insikten om det egna ansvarstagandets vikt. Vi har ett personligt ansvar för våra liv och våra medmänniskor, och det är inte strukturer som tvingar oss att gå in i t.ex. brottslighet. Omständigheter kan vara svåra, men i slutändan har varje människa friheten och det moraliska ansvaret att själv välja väg för sitt liv.

Read Full Post »

Vill passa på att tipsa om Charlie Weimers mycket bra inlägg på Newsmill angående Anna Odell och hennes ”konstprojekt” som jag skrivit om tidigare. Han avslutar med en tänkvard reflektion och jämförelse:

För vad som det stora egentliga problemet är Konstfacks kultursyn som leder till att konstnärlig talang och kreativitet inte får goda uttrycksformer utan istället kanaliseras i form av meningslösheter. Unga talangfulla personer får inte den nödvändiga guidningen för att utveckla sina talanger utan uppmuntras till samma introverta ansvarslöshet som sönerna till rika finansmän som slösar bort sin tid och sina tillgångar på att spruta champagne på Stureplan istället för att ta det ansvar deras bemedlade situation egentligen kräver av dem.

Read Full Post »