Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘demokrati’

Ett litet glädjeämne syns i de annars så sorgeliga annalerna om handelsavtalet ACTA, det avtal som enligt tidigare läckta dokument kan komma att innehålla rätten att genomsöka alla datorer som passerar EU:s gräns med fler hårresande förslag.

Enda anledningen att vi medborgare, eller riksdagen, vet om att de hemliga förhandlingarna om detta avtal ens pågår är att en modig tjänsteman valde att för ett tag sedan läcka ut ett dokument från förhandlingarna, innan det så skedde allt under djupaste sekretess, trots att det handlar om ett bindande avtal där grundläggande rättigheter och friheter ligger på bordet som förhandlingsobjekt.

Det lilla glädjeämne som jag nämnde kommer dock fram i de små delar av förhandlingsunderlaget vilka fortfarande finns kvar i det dokument som Jens Holm (v) begärde ut från justitiedepartementet. Även om det mesta är överstruket med svart färg så att det inte kvarstår någon information om sakinnehållet som diskuteras så finns det lite om Sveriges inställning rörande just hemlighållandet.

Den svenska regeringen har framhållit åsikten att de förslag som ligger på bordet borde offentliggöras, i anonymiserat skick, så att medborgarna får tillgång till dessa. Även om jag ser det som högst osannolikt att Förenta Staterna kommer gå med på något sådant så får man väl glädjas över det lilla: att Sverige står upp för ens aldrig så lite öppenhet.

Själv kan jag dock nog tycka att det hade varit lämpligt om själva förhandlingarna hade varit föremål för en demokratisk process. Europaparlamentet nekade ursprungligen förhandlingsmandat i frågan, men det hindrade inte att tjänstemän i kommissionen och de ständiga representationerna beslutade att de skulle ske ändå. När de nu är igång så är det försent för folkvalda att stoppa dem.

Ett bindande avtal av detta slag borde inte få genomföras innan ett offentligt tillgängligt beslut av folkvalda har fattats vilket tydligt definierat ramarna för förhandlingarna, och med grundläggande öppenhet om vad som sker i dessa, gärna även med möjlighet för folkvalda att faktiskt säga stopp för delar av avtalet vilka man inte anser kan godkännas.

Men tyvärr så är dessa förhandlingar inte annat än ytterligare ett exempel på vilka enorma problem som ligger inbyggda i dagens EU. För att EU ska kunna bli en verkligt legitim struktur så måste mycket till. Dels så behöver de direkt folkvalda få den avgörande makten i sakfrågorna, man kan inte som idag låta tjänstemän ha större beslutsmakt än de folkvalda. Och folket måste också få rätt att ta del av de beslut och förslag som läggs fram. Det räcker inte med att medborgarna informeras när ny lag är ett faktum, vi måste ha möjligheten att säga eller ryta till redan när förslag läggs fram.

Jag vet att det finns de som tycker att jag är alldeles för hård och negativ mot EU när jag skriver på detta sätt, som anser att den som stödjer EU (som jag faktiskt gör) istället borde lyfta fram allt det positiva som är tanken med unionen. Det jag vill fråga dem är på vilket sätt EU blir bättre i sig, och bättre på att ge de positiva effekter vi är ute efter, om man inte ställer krav på att vissa grundläggande principer följs? Hur kan det vara att gnälla för mycket när man säger att det vore en bra idé med demokratiska beslutsprocesser, insyn för medborgarna och någon möjlighet alls för medborgarna att säga till om vilken riktning man vill ta unionen, t.ex. att man inte tvingar Irland att folkomrösta tills de röstar ”rätt” om Lissabonfördraget?

Annonser

Read Full Post »

eld_rosengardJag skrev i samband med årets Salemmarsch om de socialistiska snorungar som gillar att ta varje chans till slagsmål och skadegörelse. Som kanske hörs så ogillar jag dem starkt. Jag antar att ingen har missat det kaos som har regerat i Rosengård i några dagar nu, men vissa har säkert missat att dessa ungdomar är inblandade även där.

Man ska komma ihåg att det är en ändå relativt liten grupp extremister som ansvarar för det mesta av allt detta politiska våld, och som tar sig dit de tror att de få vara lite våldsamma, särskilt mot poliser. I SvDs rapport om hur landet nu ligger så finns det några kommentarer i linje med detta.

Enligt både polis och experter är det inte Rosengårdsbor som primärt står för våldsamheterna. I stället talas det om ”turnerande bråkstakar”, och huliganer som polisen känner igen från helt andra områden och sammanhang.

Polisens talesman säger som så:

– Det här är personer som normalt inte visar sig i Rosengård. Folk vi känner igen som vänsteraktivister i Malmöområdet. Och det här är inga demonstrationsyttringar. Man har utsett polisen till någon sorts fiende och utövar skadegörelse.

Jag blir otroligt frustrerad över att dessa grupper får hålla på med sina antidemokratiska våldstrippar. Det handlar om grupper som inte tolererar demokratin utan anser att just de får göra precis vad de vill i någon form av syfte att tvinga fram den politik de gillar.

Sy in dem, och sätt hårt mot hårt för dessa grupper. Vi måste få hårdare tag mot våldsbrott i allmänhet, men om det finns något som ett demokratiskt samhälle inte kan tolerera så är det enskilda som försöker använda våld och hot om våld för att kullkasta det demokratiska styrelseskicket.

Det som gör det hela än mer frustrerande är att det inom såväl medie som den etablerade vänstern finns gott om människor som stödjer dessa våldsverkare. Den som inte spontant inser varför det är fel att folk misshandlar andra eller slår sönder folks egendom även om den som gör det tycker ungefär som en själv, den har inte någon ordentlig demokratisk reflex och är i mitt tycke omöjlig att lyssna på seriöst i andra frågor.

Folk på den lite mer extrema vänsterkanten är väldigt förtjusta i att kasta ur sig diverse invektiv med betydelsen att vi borgerliga skulle vara icke-demokratiska för att vi inte håller med dem. Men jag ställer mig frågan: när hörde du senast talas om borgerligt engagerade ungdomar som genomförde kravaller och misshandlade folk? När hörde du senast om en kristdemokrat som slog sönder butiker och kastade gatsten på polisen? Och när hörde du senast en borgerlig företrädare som urskuldade sådant beteende?

Read Full Post »

Karl Sigfrid (m) skriver i Expressen en debattartikel som jag utan tvekan kan skriva under på i sin helhet. Den handlar om ACTA-förhandlingarna. Förhandlingar som, efter beslut av EU:s jordbruks- och fiskeministrar, är hemliga och inte får avslöjas för EU-medborgarna. Nämnas kan att Europaparlamentet har förkastat hela idén redan från början, men det hindrar ju inte kommissionen när de vill genomföra något.

Regeringen måste ta sitt ansvar och öppna denna process för medborgarna. När läckt information innebär att man förhandlar om att alla datorer som passerar gränsen, utan någon överklagansrätt, ska kunna krävas att den överlämnas för innehållsinspektion då måste medborgarna få veta om det.

När avtalet riskerar att innebära att DMCA:s princip om att tekniker som kan användas för att kringgå tekniska skyddsmetoder kriminaliseras, något som innebär att stora delar av IT-branschen hamnar på gränsen för att helt plötsligt bli grovt kriminell, och där nästan all riktigt innovativ IT-teknik blir olaglig, då måste medborgarna få veta om det.

EU måste bli mer demokratiskt. Detta är ett väldigt konkret exempel där viktiga och grundläggande demokratiska principer riskerar att raseras. Om man i denna fråga inte ens klarar av att tillåta medborgarna att veta om vad man tänker genomföra innan det redan är orubblig lag, då har man skaffat sig ett katastrofalt underkänt i det grundläggande demokratitestet.

Och nu tänker jag säga det direkt: Läs artikeln, klicka på länken!

P.S. För den som inte är bekant med dessa frågor så har det blivit lite av en tradition att ta beslut om lagstiftning som kan krossa IT-branschen inom ramarna för fiskefrågor. Fiskeriutskottet i parlamentet och jordbruks- och fiskeriministerrådet är de instanser som traditionellt har behandlat, givetvis som s.k. A-punkter där det inte genomförs debatt, frågor som riskerar att krossa den europeiska IT-branschen. Läs gärna på FFII för att lära dig mer om hur IT-frågor behandlas i EU.

Read Full Post »

blodMan blir i samband med de årliga Salemmarscherna inte så lite irriterad. Det vore trevligt om man kunde slippa de galna nationalsocialiserna som vill synas med jämna mellanrum, även här i Linköping så håller de sina demonstrationer med jämna mellanrum. Det jag blir riktigt irriterad på är dock alla antidemokratiska vänstersnorungar som tycker det är kul att slåss med nazister och poliser, allt för att se till att nazisterna ska få lite lättare att få gehör för sin propaganda om att de är någon form av förtryckt sanningssägande elit.

I år har bara Salemmarschen kostat skattebetalarna 3,7 miljoner, 1,5 miljoner kronor i extrakostnader, och då har vi enligt vad jag har sett åtminstone sluppit en massa sjukhuskostnader detta år. Glöm inte heller att samma våldsverkare dyker upp och vill slåss varje gång nazisterna får demonstrationstillstånd. För något år sedan slog de sönder en massa i Linköping centrum, klottrade ner tåg och knivrånade en polis. Men det är väl helt OK, de är ju socialister, så de vill ju väl?

Det finns en anledning till att nassarna försöker vara lugna och se snälla ut vid varje demonstration, och det är att de tjänar credd från tänkbara sympatisörer varje gång de blir oprovocerat anfallna. Vänstertokarna bidrar alltså endast till att stärka sina motståndare. Personligen skiter jag fullständigt i vilken typ av socialister det är som vill slå ner andra och ta makten genom våldsam revolution, kommunister, nationalsocialister eller syndikalister gör det samma. Alla som tar till sådana medel som de gör borde spärras in, då de inte är annat än terrorister.

Ja, jag använder T-ordet. När socialister slår sönder butiker m.m., vandaliserar partiers kanslilokaler, försöker spränga valstugor, hotar politiker, hugger yxor i människors dörrar, försöker mörda hela McDonalds fulla med barnfamiljer, förstör 90-åriga damers bilar, misshandlar poliser, eller misshandlar demonstranter, ja då är det en form av terrorism som de sysslar med. De försöker riva ner demokratin med hjälp av våld och skräck, allt för att införa just sin egen favoritform av massmördande diktatur.

Det offentliga är allt för slappt mot dessa grupperingar. Alla som ger sig på och försöker misshandla demonstranter borde åtalas och varje gång någon förstör ett partikansli eller någon politikers hem borde man slå ner på dem hårt. Döm dem sedan till kännbara straff. Den som ger sig på en ej våldsam demonstrant eller polisman som försöker skydda dem borde få sitta inne ett kännbart tag, och då skiter jag i ifall det är socialdemokrater, moderater, kommunister eller nazister som går i tåget de attackerar. Demokratins spelregler gäller alla.

Read Full Post »

Vad gäller Lissabonfördraget som riksdagen godkände sent i går natt så kan man inte vara annat än uppgiven. Först röstar Frankrike och Nederländerna emot förslaget, och det faller. Då skriver man om samma förslag på främst kosmetisk nivå och lägger fram det under nytt namn, samt gör allt man kan för att absolut inte ha några folkomröstningar i frågan. Ett enda land röstar om det, ett av de mest EU-positiva i hela unionen, och de röstar emot. Slutsatsen från bryssel? Att det är ”odemokratiskt” att låta Irländarna bestämma ifall fördraget ska gå igenom över huvudet på alla andra invånare i unionen. Tanken att anledningen att inte fler länder röstat emot har att göra med att inga fler röstat om det har uppenbarligen inte slagit någon. Igår beslutade Sveriges riksdag att man tänker försöka driva igenom fördraget ändå, Irländarna får helt enkelt ta och anpassa sig. Vi kan ju inte låta demokratin stå ivägen för EU, det vore ju odemokratiskt!

Vad gäller själva sakfrågan, fördragstexten, så finns det mycket galenskaper i det som man kunde kommentera. Vad sägs om att EU självt ska kunna besluta att ge sig mer beslutandemakt. Vem tror att det kommer dröja innan den möjligheten används? Mycket talar för övrigt för att den beslutsgången bryter mot svensk grundlag, vilket ju bara gör det än mer barockt. I övrigt citerar och hänvisar jag till Mattias Svensson:

EU-minister Cecilia Malmström måste vara den enda människan i världen som tycker att EU har för svårt att fatta beslut. Finns det någon annan som tycker att det kommer för få beslut från Bryssel? IPRED, Datalagringsdirektivet, övervakning av vad vi äter på flyget, för att bara plocka några förslag från de senaste månaderna bara på integritetsområdet.

Read Full Post »