Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘europaparlamentet’

Ett litet glädjeämne syns i de annars så sorgeliga annalerna om handelsavtalet ACTA, det avtal som enligt tidigare läckta dokument kan komma att innehålla rätten att genomsöka alla datorer som passerar EU:s gräns med fler hårresande förslag.

Enda anledningen att vi medborgare, eller riksdagen, vet om att de hemliga förhandlingarna om detta avtal ens pågår är att en modig tjänsteman valde att för ett tag sedan läcka ut ett dokument från förhandlingarna, innan det så skedde allt under djupaste sekretess, trots att det handlar om ett bindande avtal där grundläggande rättigheter och friheter ligger på bordet som förhandlingsobjekt.

Det lilla glädjeämne som jag nämnde kommer dock fram i de små delar av förhandlingsunderlaget vilka fortfarande finns kvar i det dokument som Jens Holm (v) begärde ut från justitiedepartementet. Även om det mesta är överstruket med svart färg så att det inte kvarstår någon information om sakinnehållet som diskuteras så finns det lite om Sveriges inställning rörande just hemlighållandet.

Den svenska regeringen har framhållit åsikten att de förslag som ligger på bordet borde offentliggöras, i anonymiserat skick, så att medborgarna får tillgång till dessa. Även om jag ser det som högst osannolikt att Förenta Staterna kommer gå med på något sådant så får man väl glädjas över det lilla: att Sverige står upp för ens aldrig så lite öppenhet.

Själv kan jag dock nog tycka att det hade varit lämpligt om själva förhandlingarna hade varit föremål för en demokratisk process. Europaparlamentet nekade ursprungligen förhandlingsmandat i frågan, men det hindrade inte att tjänstemän i kommissionen och de ständiga representationerna beslutade att de skulle ske ändå. När de nu är igång så är det försent för folkvalda att stoppa dem.

Ett bindande avtal av detta slag borde inte få genomföras innan ett offentligt tillgängligt beslut av folkvalda har fattats vilket tydligt definierat ramarna för förhandlingarna, och med grundläggande öppenhet om vad som sker i dessa, gärna även med möjlighet för folkvalda att faktiskt säga stopp för delar av avtalet vilka man inte anser kan godkännas.

Men tyvärr så är dessa förhandlingar inte annat än ytterligare ett exempel på vilka enorma problem som ligger inbyggda i dagens EU. För att EU ska kunna bli en verkligt legitim struktur så måste mycket till. Dels så behöver de direkt folkvalda få den avgörande makten i sakfrågorna, man kan inte som idag låta tjänstemän ha större beslutsmakt än de folkvalda. Och folket måste också få rätt att ta del av de beslut och förslag som läggs fram. Det räcker inte med att medborgarna informeras när ny lag är ett faktum, vi måste ha möjligheten att säga eller ryta till redan när förslag läggs fram.

Jag vet att det finns de som tycker att jag är alldeles för hård och negativ mot EU när jag skriver på detta sätt, som anser att den som stödjer EU (som jag faktiskt gör) istället borde lyfta fram allt det positiva som är tanken med unionen. Det jag vill fråga dem är på vilket sätt EU blir bättre i sig, och bättre på att ge de positiva effekter vi är ute efter, om man inte ställer krav på att vissa grundläggande principer följs? Hur kan det vara att gnälla för mycket när man säger att det vore en bra idé med demokratiska beslutsprocesser, insyn för medborgarna och någon möjlighet alls för medborgarna att säga till om vilken riktning man vill ta unionen, t.ex. att man inte tvingar Irland att folkomrösta tills de röstar ”rätt” om Lissabonfördraget?

Annonser

Read Full Post »

Det börjar ju inte så bra med PirateBay-rättegången direkt. Förutom den lilla detaljen som tidigare har uppmärksammats att polisen som ansvarade för den tekniska delen av förundersökningen (och som är en av åklagarens huvudvittnen) fick en välbetald tillfällig anställning av en av de målsägande direkt när han väl hade lämnat in den rapport som ligger till grund för rättegången, eller den om att rättegången kommer hållas i en så liten sal att det inte kommer finnas mer än enstaka platser för allmänheten så trillar det nu in lite mer ”roliga” fakta.

Brokep, som är en av anklagade som driver thepiratebay, skriver om att tingsrätten kontrollerar alla media som vill reservera sittplatser under rättegången. Det de kontrollerar är inte huruvida de har pressleg, utan att de inte tycker ”fel” i skuldfrågan. Brokep citerar tingsrätten som sägande att media inte får ha ”en koppling till rörelsen” för att få en plats, dvs de får inte ha anknytning till den piratrörelse som de tilltalade tillhör. Noteras kan ju att Bonnier står som en av de målsägande, så jag antar att DN, Expressen, DI och TV4 inte heller får några platser i salen? Eller är det bara den ena sidan som inte får vara med?

Det andra som precis har dykt upp har ändå löst sig. En nämndeman har fått bytas ut p.g.a. jäv. Detta eftersom han är kompositör och är medlem i en av de organisationer som arbetar mot piratkopiering i Sverige. Själv anser han sig absolut inte vara jävig. Han ”håller [ju] inte alls på med någon sådan här nedladdning”.

Vi får väl också se hur det går med det förslag som ligger på europaparlamentets bord där de bland annat ska rösta om vilket utslag stockholms tingsrätt bör komma fram till. I vanliga fall brukar det ju ses som aningen olämpligt att lagstiftande församlingar beslutar om vad självständiga domstolar ska besluta, så vi får väl hoppas att de plockar bort den detaljen.

Read Full Post »

Jag är så trött på ”EU-debatten” i Sverige. Jag sätter det inom citationstecken då det inte är mycket till debatt. De borgerliga partierna och socialdemokraterna är alla fortfarande helt fast i EU-omröstningen 1994. Man tror att det enda som debatten handlar om är ja eller nej, trots att den frågan är över sedan länge. Man beter sig som att kritik mot EUs arbetssätt eller beslut är något hemskt som man måste bemöta under rubriken ”EU-kritik” istället för att stödja eller bemöta sakkritiken på dess egna villkor.

Jag har fortfarande inte sett något parti gå till riksdagsval på ”Ja till Sverige!”, men folkpartiet kan fortfarande få för sig att gå till val på en liknande kampanj när det är europaparlamentsval. Borgerliga företrädare försvarar huvudlösa beslut och en korruption som man med kraft skulle ha bekämpat om det hade rört sig om Sverige, endast därför att det är i EU som beslutet har tagits eller korruptionen genomförts. Jag hoppas att alla partier hade ställt ultimatum om riksrevisionen i över 15 år på raken hade meddelat att det inte fanns bokföring nog för att veta var stora delar av statskassan hade försvunnit.

Jag är för EU, och anser att vi behöver en dylik organisation, något som idag inte ska vara nödvändigt att säga innan man framför kritik. Jag anser också att frågan om EUs existens och vårt EU-medlemskap är dags att släppa. Vi är medlemmar och kan vi inte då snälla gå vidare och börja diskutera EU sansat som vilken annan politisk beslutsnivå som helst? Om detta visar sig omöjligt, om man inte kan ha debatt om och försöka åtgärda all galenskap som pågår på nivån, ja då är EU ett projekt dömt att misslyckas, och något ohyggligt odemokratiskt. Jag framför kritik mot beslut fattade i regering och riksdag ständigt och jämt, men har aldrig blivit kallad för Sverigekritiker, om jag dock framför mindre kritik mot mycket större beslut i EU, då klassas jag automatiskt som EU-kritiker.

Om nedanstående klipp hade visat vice statsministern i Sverige, istället för vice ordförande i europeiska kommissionen, då hade det blivit ramaskri bland medier och politiker. Om riksrevisionen hade meddelat att stora summor ”försvunnit” ur statskassan massor av år på raken, då hade det blivit en enorm valfråga och stor debatt. Om det hade varit svenska staten som la mängder med pengar på protektionism och därigenom försäkrade sig om att afrikanska bönder stannade kvar i misär för att skydda egna bönder, då hade det varit en fråga kring vilken politisk strid rasade. När kan vi börja behandla EU som den politiska nivå den är, och utkräva åtminstone samma ansvar och sunda förnuft därifrån som vi gör från riksdagen?

Vilken är den verkliga ”Europavännen”? Den som ignorerar problemen och bara talar om hur viktigt det är att vi har ett EU, för freden och gemenskapen, eller den som blir fly förbannad över dumheterna som pågår och vill se till att EU skärper sig och gör det den är till för?

Och så är någon förvånad över att folk i allmänhet inte har koll på att det är parlamentsval? Det är väl självklart om man fortsätter vägra diskutera och föra debatt kring de väldigt stora frågor som finns att diskutera i valet?

(Intervjun med Wallström finns för övrigt med översättning hos HAX)

Read Full Post »

Karl Sigfrid (m) skriver i Expressen en debattartikel som jag utan tvekan kan skriva under på i sin helhet. Den handlar om ACTA-förhandlingarna. Förhandlingar som, efter beslut av EU:s jordbruks- och fiskeministrar, är hemliga och inte får avslöjas för EU-medborgarna. Nämnas kan att Europaparlamentet har förkastat hela idén redan från början, men det hindrar ju inte kommissionen när de vill genomföra något.

Regeringen måste ta sitt ansvar och öppna denna process för medborgarna. När läckt information innebär att man förhandlar om att alla datorer som passerar gränsen, utan någon överklagansrätt, ska kunna krävas att den överlämnas för innehållsinspektion då måste medborgarna få veta om det.

När avtalet riskerar att innebära att DMCA:s princip om att tekniker som kan användas för att kringgå tekniska skyddsmetoder kriminaliseras, något som innebär att stora delar av IT-branschen hamnar på gränsen för att helt plötsligt bli grovt kriminell, och där nästan all riktigt innovativ IT-teknik blir olaglig, då måste medborgarna få veta om det.

EU måste bli mer demokratiskt. Detta är ett väldigt konkret exempel där viktiga och grundläggande demokratiska principer riskerar att raseras. Om man i denna fråga inte ens klarar av att tillåta medborgarna att veta om vad man tänker genomföra innan det redan är orubblig lag, då har man skaffat sig ett katastrofalt underkänt i det grundläggande demokratitestet.

Och nu tänker jag säga det direkt: Läs artikeln, klicka på länken!

P.S. För den som inte är bekant med dessa frågor så har det blivit lite av en tradition att ta beslut om lagstiftning som kan krossa IT-branschen inom ramarna för fiskefrågor. Fiskeriutskottet i parlamentet och jordbruks- och fiskeriministerrådet är de instanser som traditionellt har behandlat, givetvis som s.k. A-punkter där det inte genomförs debatt, frågor som riskerar att krossa den europeiska IT-branschen. Läs gärna på FFII för att lära dig mer om hur IT-frågor behandlas i EU.

Read Full Post »