Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘familj’

Mycket huvudlöst skrivs av politiker och politisk aktiva i princip varje dag. Nu tänkte jag dock fokusera på ett enskilt sådant exempel. Helene Sigfridsson (mp) skriver på sin blogg en respons till Charlie Weimers artikel i gårdagens Aftonblaska ”Splittrade familjer är ett samhällsproblem”.

Om vi börjar i slutet så klargör Sigfridsson att det i hennes tycke är bakåtsträvande att vilja minska mängden splittrade familjer. En slutsats som måste härledas till en syn på skilsmässor som framsteg. Jag för min del ser inte riktigt varken enskilda skilsmässor i allmänhet eller ökat antal skilsmässor överhuvudtaget som ett framsteg, och jag tror faktiskt inte att de flesta som skiljer sig eller deras barn i allmänhet uppfattar skilsmässan som något i sig positivt, något som borde önskas.

När man sedan går till det mer konkreta så blir det rent barockt. I Sigfridssons värld så har sämre ekonomisk situation, saknad möjlighet till avlastning i vardagslivet och en allmänt mer utsatt situation för ensamföräldrar givetvis inget att göra med att man har skiljt sig eller skaffat barn utan en motpart som tar delat ansvar för avkomman. Jag vet inte i vilken värld som Sigfridsson lever i, men i min värld så har försämrade omständigheter på grund av ett val en given koppling till att man har gjort det valet.

Varken jag eller KDU anser att man kan tvinga föräldrar att stanna ihop om de finner det nödvändigt att skilja sig, och vill möjliggöra en dräglig tillvaro även efter en skilsmässa, men vi låter inte detta landa i att vi ska uppmuntra skilsmässor. Om det är något statistik och forskning gör ofrånkomligt klart så är det att en sammanhållen familj där barnen kan växa upp med båda sina föräldrar under samma tak är en av de viktigaste faktorerna för dessas framtida lyckade liv. Man kan tala om brottslighet, resultat på arbetsmarknaden, skolresultat eller nästan vad man önskar, att växa upp med en ensam förälder eller med splittrade föräldrar försämrar barnets chanser inför framtiden.

Att då som politiker, istället för att försöka främja splittrade familjer, försöka stödja familjer och göra det enklare för dem att klara sin vardag så att man minimerar de problem som i tidens fullkomnande kan leda till en skilsmässa, ja det ter sig för mig som något helt självklart. Uppenbarligen är det inte så självklart om man är miljöpartist.

Annonser

Read Full Post »

Elise Claeson sätter i gårdagens SvD fingret på något mycket intressant, och har en analys som jag finner både relevant och i samklang med verkligheten. Traditionellt så röstar kvinnor mycket mer vänster än män, och särskilt så i Sverige. Två tydliga trender är dock synliga i världen och Sverige, dels ett större och större intresse för borgerliga frågor av klassiskt kvinnlig karaktär, såsom familj, barn och hem. Dels så syns väldigt mycket skarpa och prydliga kvinnor inom borgerligheten av idag internationellt, främst då inom den mer konservativa delen av det politiska spektrat.

Elises analys lyfter bland annat upp det faktum att det manligt dominerade, och skulle jag vilja tillägga, givetvis ganska pengaintresserade, näringslivet finansierar nyliberalism och dylika, väldigt klassiskt manliga, idébildningar, vilka länge nu tyvärr har varit de dominerande idéerna för borgerligheten.

Nej, svenska tjejer lever höger. Men vänstern har tillåtits fula ut de värdeord som är högerkvinnolivet: kärnfamiljen, äktenskapet, moderskapet, hemmet. Samtidigt har vänstern tillåtits erövra de värdeord som kvinnor känner samhörighet med: ansvar, solidaritet, jämlikhet, trygghet, rättvisa.

Jag håller helt med henne om att det är dags att borgerligheten vågar lägga mer fokus på dessa bortglömda eller bespottade områden. Varför inte samtidigt ta inspiration på fler områden, i enlighet med den helt klockrena tidigare artikeln från samma skribent. Det har ju inte gått helt pjåkigt i Storbritannien.

Read Full Post »