Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘förbundsstyrelsen’

För den som deltog i KDU:s riksmöte, eller som läser andra KDU-bloggar så innehåller detta inlägg inget nytt i sak, men dock ett kort tack. För övriga så kan det möjligen vara av någon form av intresse att ta del av informationen om förbundsstyrelsevalets resultat. Texten i sin helhet måste dock nog ses som en främst intern angelägenhet.

Till en början med så vill jag tacka alla ombud som närvarade på riksmötet för att jag återigen (för tredje året) har fått förtroendet att vara en del av KDU:s förbundsstyrelse. Det är ett ansvar som jag tar mycket seriöst och kommer fortsätta göra mitt bästa för att leva upp till. Jag känner att jag har lyckats i del av de målsättningar jag hade vad gäller att utveckla och sprida förbundets politik på de områden som jag ansvarar för men verkligen inte alla, och hoppas att jag kan komma än längre under det kommande året. Framförallt har jag förhoppningen om att ytterligare förtydliga och arbeta för en ny syn på kulturfrågorna.

Jag vill även rikta ett särskilt tack till några enskilda personer som förgyllde min tid på riksmötet genom att ge mig personlig uppmuntran när vi träffades utom plenum. Alla de goda ord jag fick värmde mycket och betydde mer än vad många av dem som sa dem kanske förstår. Det finns inget som glädjer mig så som när enskilda medlemmar, särskilt de som jag inte känner så väldigt väl, säger att de tycker jag gör ett bra jobb, berömmer mig för något jag gjort eller säger att jag bidrar med någon god förmåga. Till dessa vill jag rikta ett stort tack! Det är ni som gör att man aldrig tappar orken att fortsätta även när vindarna blåser snålt för den politik vi företräder.

För att gå till den rent formella delen av valet så tänkte jag presentera valresultatet, inklusive stöd för de olika kandidaterna i procent av de avlagda rösterna:

Presidium:

Ledamöter:

Annonser

Read Full Post »

Har varit sjuk och sedan inte på humör för att skriva på några dagar, så det har blivit ett litet break här på bloggen. Jag hoppas att ingen har fått sin vecka förstörd genom denna beklagliga omständighet 😉

Under förra helgen så hade vi förbundsstyrelsemöte med KDU, under vilket jag för övrigt satt med feber. Inte det roligaste mötet någonsin. Klart roligare är att FS behandlade mitt förslag rörande upphovsrätts-/fildelningsfrågan. Beslutet blev att anta den föreslagna att-satsen, med ansatsen att behandla själva den fördjupande texten i frågan vid kommande möte, i april. Beslutet lyder alltså som så:

att kopiering av upphovsrättsskyddat material i icke-kommersiellt syfte ska vara tillåtet

Sedan tidigare så anser KDU att lagändringen från 2005 som gjorde nedladdning förbjuden måste upphävas då den inte är rimlig eller konsekvent med hänsyn till allmänna rättsprinciper. I och med detta beslut så ställer sig dock KDU bakom tanken på att helt legalisera fildelning.

Vi anser dock givetvis fortfarande att ensamrätten till kommersiellt nyttjande av det man skapar är en viktig moralisk princip att hålla på, samt att kopiering inte ska vara tillåten för icke-offentliggjort material. Den som sprider en förhandskopia av en film innan den har haft sitt släpp ska alltså fortfarade kunna ställas till ansvar.

Det är inget beslut som har gått snabbt att komma fram till. Den första gången jag var inblandad i resonemang kring hur upphovsrättsfrågan bör behandlas av KDU var 2005, och bearbetandet av den har i olika mån pågått sedan dess. Till slut har dock vår slutsats blivit att det i realiteten endast finns en väg att gå. Dagens lagstiftning är baserad på en verklighet som inte längre föreligger och bygger på premisser som inte har visat sig stämma när de har prövats.

Det är förbundsstyrelsens ambition att denna fråga ska lyftas i samband med kommande riksmöte så att den kan behandlas även där i gängse ordning, men vi har valt att i avvaktan av detta anta den föreslagna linjen då vi inte fann det hållbart att stå på vaklande fot i denna fråga längre.

Addendum: Ett kort uttalande rörande frågan finns nu uppe på KDUs hemsida.

Read Full Post »

När jag fick ansvar att fortsatt sitta i KDUs förbundsstyrelse, och sedan även fick ansvar för kulturfrågor så var frågan om hur man bör hantera upphovsrättsfrågor, samt andra därtill anknytna frågor en av de viktigaste delar som jag ansåg att uppdraget berörde. Jag anser att det uppdraget bl.a. innebär att jag kommer fram till en ståndpunkt i frågan om hur man ska hantera upphovsrätten/piratkopieringen.

Efter att ha studerat den fakta som finns och lagt mig till med den kunskap vi har så ter det sig för mig mycket tydligt att vi måste reformera upphovsrätten. Det finns mycket undersökningar om frågan, och det generella som vi kan fastslå om detta är att ”upphovsrättsindustrin” inte förlorar på ”piratkopiering”.

Detta inlägg är dock inte menat som  någon stödförklarelse för Piratpartiet och dessas ståndpunkter, utan det innebär bara att jag stödjer en mycket avgränsad del av deras ståndpunkter. Utöver detta så skulle jag vilja ställa några frågor som jag funderar över, och undrar hur (pp) tänker kring.

Jag skulle vilja att piratpartister förklarade hur de vill att vi ska möta det faktum att patent uppmuntrar en mängd företag att forska på ett område (medicin) där chansen att faktiskt lyckas uppnå ett b0temedel som ger vinst är väldigt låg. För oss som inte anser att staten ska gå in och styra/finansiera forskningen direkt, hur ska den då kunna fungera utan patent som ni driver?

Men jag vill verkligen särskilt, då det faktiskt påverkar hur jag anser att KDU bör ställa sig, att piratpartisterna ger en förklaring till hur FOSS (Free and Open Source Software) kan klara sig under en upphovsrätt där vi tillåter icke-kommersiell kopiering. Det krossar ju faktiskt hela grunden för hur Open Source-licenser fungerar.

Några pirater jag gärna vill ha svar från i dessa frågor, då jag verkligen respekterar dessas ståndpunkter inom dessa områden, är: Mattias Bjärnemalm, Christian Engström, Kalle Vedin, Rasmus Fleischer och Rick Falkvinge. Jag räknar inte med svar från alla, men detta är några personer inom Piratpartiet som jag tycker det är riktigt intressant vad de tycker, och vilkas åsikter jag faktiskt räknar som viktiga när jag skapar min egen uppfattning.

Skulle ni kunna ge mig goda förklaringar på dessa två punkter, och särskilt på den senare av dem? Det ingår som sagt i mitt ansvar att försöka hantera dessa frågor för KDUs räkning, och jag vill då gärna få svar på något av det som jag finner tveksamt. Med tanke på piratpartiets arbetsmetoder så räknar jag faktiskt med att kunna få en del bra svar på mina frågor.

Read Full Post »

Har spenderat helgen med förbundsstyrelsemöte, höstkickoff och ordföranderåd för KDU. Förbundsstyrelsemötet var ovanligt effektivt, även om jag med flera inte hade lyckats få i oss någon föda på ett bra tag innan mötet och därför var rätt sega stundvis. En uppdaterad version av det försvars- och säkerhetspolitiska manifestet behandlades. Även om jag inte är nöjd med alla detaljer av resultatet så känns det ändå som att vi har uppnått ett bra dokument med en rimlig linje i de stora frågorna. Rapporten från arbetsgruppen för det EU-politiska manifestet lät också bra. Det ter sig som att vi kommer kunna ha en tydlig EU-politik med relevenat innehåll att utgå ifrån i nästa vårs EU-parlamentsval. Det är av stor vikt i ett val som ofta kan bli så väldigt luddigt.

Kickoffen kändes rätt lyckad, och det verkade som att de flesta var nöjda med innehållet. Så nu får vi hoppas att det avspeglas även i resultaten från höstkampanjen 🙂 Lördagen avslutades med maratontittande på roliga youtubeklipp, lite diskussion och en hel del samkväm. Det blev en tämligen sen kväll efter långa diskussioner om sociologiämnets likriktning i Sverige, vad som är sann frihet samt det objektivas existens. Diskussionen ledde till att jag dagen efter kom på ett bra uppslag till en lite längre artikel i gränslandet kultur/filosofi som jag tror kan bli riktigt lyckad. Nu återstår att se om jag får klar en artikel som faktiskt lyckas konkretisera mina tankegångar på ett läsvärt sätt.

Under söndagens ordföranderåd så presenterade Ebba utkastet till den nya miljöpolitiska foldern som ska placeras in under ramarna för ”ovärderligt”-kampanjen, och en diskussion om FS-AU:s utkast till ersättningsfolder för ”Politik och grejer” utbröt. Det är lite irriterande när en del väljer att lyfta kritik mot halmdockor, som visserligen är enklare att förhålla sig till, men inte har så mycket relation till verkligheten. Men en hel del beaktansvärda synpunkter kom givetvis också fram på båda dokumenten, och det känns som att de kommer bli mycket lyckade.

Jag själv känner mig verkligen taggad i den målmedvetenhet som presidiet gång på gång har markerat att försöka särskilja KDU även i utomståendes sinnen och markera varför vi inte är, eller kommer bli, liberala, och varför vi är en unik röst i svensk politik. Varför det behövs annat än bara klassiskt liberal total individuell frihet och socialliberal social ingenjörskonst med förakt för den vanliga människan för att borgerligheten ska vara och bli ett intressant och seriöst alternativ. KDU är det förbund som kan vägra låta diskussionen handla bara om ekonomi och det materiella som mål eller måttstock, och istället hävda moralen och människans inneboende värdighet som målet och måttstocken för politiken, och markera ekonomins betydelse som ett medel för detta, inte som ett eget mål.

Read Full Post »