Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘ipred’

Detta är ett pressmeddelande från KDUs riksorganisation med mig som ansvarig angående att integritetsfrågorna ska behandlas på Kristdemokraternas riksting i helgen.

————————————–

KDU:s kravlista i integritetsfrågor inför rikstinget

Kristdemokraternas riksting sammanträder i Västerås under de kommande dagarna. Det förväntas då bland annat besluta att tillsätta en arbetsgrupp som ska utforma integritetspolitiska principer och ståndpunkter för partiet. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet välkomnar detta, men ställer samtidigt upp vissa krav som vi anser är grundläggande att de tas med i resultatet av detta arbete. Det säger David Högberg, integritetspolitisk talesman för KDU i en kommentar.

Vi tillhör ett parti och en rörelse som tror att ingen människa är perfekt, och inte heller någon stat eller något system. Vi tror på att den personliga sfären är en mer grundläggande nivå av samhället än den politiska och därför har rätt att lämnas ifred när inte goda skäl föreligger för annat, men även att få leva och verka utan otillbörlig insyn från politiskt eller annat utomstående håll.

Kristdemokraterna har alltid varit drivande för försiktighetsprincipen inom till exempel medicinsk etik, men även när det gäller databehandling eller annan informationssamling om medborgarna. Vi kan inte vara annat än besvikna över att partiet de senaste åren helt verkar ha glömt bort i denna grundläggande moraliska kompass när det har rört den personliga integriteten.

Vi ställer därför upp dessa principiella krav som vi anser att partiet måste ställa sig bakom för att leva upp till de grundprinciper som man säger sig bygga politiken på:

 • Staten får inte tillägna sig medborgarnas privata kommunikation utan brottsmisstanke
 • Staten får inte direkt eller genom ombud samla information om vilka kontakter enskilda har i sitt privat- eller yrkesliv om inte brottsmisstanke föreligger
 • Staten får inte övergripande samla information om hur enskilda rör sig eller var de befinner sig om inte synnerliga skäl föreligger i de enskilda fallen
 • Lagstiftning som riskerar att inkräkta på enskildas integritet måste utformas så att ingen information utöver den specifikt beslutade av riksdagen kan bli tillgänglig för den som förvaltar lagstiftningen
 • Integritetskränkande information som lagras av staten eller på order av staten får inte tillgängliggöras för privata aktörer
 • Full öppenhet måste råda, så långt det är praktiskt möjligt, kring vilken information som lagras och hur länge
 • Tillgång till kommunikationsinfrastruktur får aldrig fråntas enskilda utan domstolsbeslut och då endast i synnerliga fall
 • Tillgång till kommunikationsinfrastruktur får aldrig fråntas enskilda som en bestraffning för brott endast därför att infrastrukturen användes i brottet
 • Förhandlingar om lagstiftning eller avtal som riskerar inkräkta på den privata integriteten måste ske i öppenhet så att medborgarna kan ha synpunkter på dessa

Utöver detta, och delvis som en följd av det, så kräver vi följande:

 • Teledatalagringen måste upphöra
 • FRA-lagstiftningen måste rivas upp och omformas i enlighet med principerna ovan
 • IPRED måste rivas upp
 • ACTA-förhandlingarna måste öppnas för offentligheten

David Högberg
Integritetspolitisk talesman
0706-30 59 15
david@kdu.se

Simon Westberg
Förbundssekreterare
08-723 25 33
simon.westberg@kdu.se

Annonser

Read Full Post »

Jag har precis sett debatten mellan Daniel Sturesson (KD) och Amelia Andersdotter (PP) som ligger uppe på youtube. Ett av de första intrycken är givetvis att det märks att Daniel har varit aktiv i politiken att tag, och han hanterar därför själva debattsituationen klart bättre än Amelia gör, då hon i allt för hög grad stakar sig och i övrigt pratar som man gör vid ett vanligt samtal, något som fungerar klart sämre i inspelade sammanhang. Men då piratpartiet inte har existerat så länge, och Amelia därmed inte hunnit få så mycket erfarenhet,  så får man väl ändå ge henne godkännt då hon onekligen kunde leverera bra poänger under debattens gång. Jag tänkte avlämna mina spontana tankar och kommentara kring det som sägs, och kanske specifikt kring det Daniel säger, då han ändå representerar mitt eget parti.

Till att börja med så är jag glad att han dels öppnar för att upphovsrättslagstiftningen kan behöva förändras, och särskilt att han markerar att avstängning från internet aldrig kan vara rimligt att genomföra. Som jag ser det så är den senare frågan rätt enkel. För att använda ett väldigt bra exempel som en av mina motdebattörer lyfte i min senaste EP-valsdebatt så bör de vilka har begått ett så allvarligt brott att internet inte bör vara tillgängligt för dem dömas till fängelse i en straffrättslig process och sedan är det en smal sak att inte ge dem internetuppkoppling i cellen. Idag är internet en minst lika grundläggande infrastruktur som någonsin telefonnätet eller postsystemet, och det är inte rimligt att frånta en medborgare som inte är frihetsberövad tillgång till denna.

För att gå till det som inte var lika positivt så tycker jag alltid att det är lika skrämmande att höra en kristdemokrat som försvarar IPRED, även om det som i detta fall var ytterst indirekt. Lagstiftning som upphäver grundläggande rättssäkerhet och som gör enskilda personer till medel för ett högre mål bör vara självklart för en kristdemokrat att motarbeta med alla tillgängliga medel.

På samma sätt så är det alltid tråkigt att höra när kristdemokrater kritiserar fildelning med dessa uttjatade och rent empiriskt felaktigt argument som brukar komma upp. Att tala om att fildelning leder till att människor spenderar mindre på musik och film?!? Borde vi inte vara förbi den diskussionen? Det finns tillräkligt bra underlag för att inte längre behöva betvivla att fildelningen leder till större ekonomisk spendering på dessa sektorer. På samma sätt blir det lite småfånigt (om det hårda uttrycket tillåts mig) att mena att de små artisterna skulle vara förlorare i fildelningen, och att bara de storsäljande fortsätter klara sig bra. All statistik och forskning i frågan säger tydligt att en av de mycket konkreta effekterna av fildelningen är att allt mer resurser förskjuts från de stora artisterna till de små, dvs att konsumtionen i högre grad planas ut så att fler får del av den kaka som är musik- och filmkonsumtionen.

Det senare kan kanske tarva en viss förklaring för den oinsatte, då det kan te sig aningen kontraintiutivt. En av fildelningens tydligaste effekter är att den möjliggör en form av mycket effektivt prov av produkter, dvs den ser till att konsumenter kan leta sig fram bland det nästan oändliga utbud som existerar tills de hittar just de produkter som passar bäst för dem själv. Genom att dessa produkter då, naturligt, blir mer spridda än vad som klassisk radioreklam o.dyl. kan erbjuda och att det som den enskilde landar i erbjuder större ”nytta”, i nationalekonomisk mening, så blir fördelningen dels mer spridd, men den enskilde är även beredd att spendera allt större belopp på konsumtion, i olika avseenden, av det som den finner eftersom det har ett högre värde för denna än vad den ”rätt bra” musik som denne annars hade funnit har. Människor spenderar alltså mer pengar, och på fler artister än tidigare. (För ett exempel se STIMs statistik.)

Nu hoppas jag att Daniel bara sa som han gjorde för att han kände sig tvungen att representera partiets nuvarande ståndpunkt i frågorna, och inte uttryckte sin egen åsikt. Min förhoppning är att han åtminstone stödjer KDUs motstånd mot IPRED och kanske även vår vilja att reformera upphovsrättslagen för att passa den nya tiden?

Read Full Post »

Inte helt oväntat så planeras det nu att man ska lösa den del av problemet med IPRED som innebar att företag fick större befogenheter än polisen genom att ge polisen extra stora befogenheter att få del av ”trafikdata”. Dvs information om vilken person, eller snarare vilken persons abbonemang, som kommunicerar med vilken annan och var personen befann sig.

Glöm nu inte bort att regeringen är i full färd med att genomföra tvång för alla operatörer att lagra en hel massa information om medborgarnas kommunikation, detta givetvis för att förhindra grov brottslighet, terrorism och annat hemskt. Redan nu öppnas dock dammluckorna, och denna lagrade information ska bli tillgänglig för staten vid misstanke om småbrott, i detta fall motiverat med att stoppa de som tar del av fel musikfiler.

Det är läskigt när man avskaffar ens illusionerna om brevhemlighet genom teledatalagring och sedan redan innan detta är genomfört ändrar lagarna så att det inte ska vara en massa sådana där jobbiga hinder för staten att nyttja sig av den data som lagrats för att övervaka medborgarna. Kom ihåg att även information om exakt var du, eller snarare din mobiltelefon, befinner sig hela tiden ska lagras, utifall staten visar sig vara intresserad av att hålla koll exakt vad du sysslat med.

Myndigheter som sysslar med underrättelseverksamhet, som t.ex. Säpo (vilka fler? MUST? FRA?) ska inte ens behöva gå igenom formaliteten med domstolsbeslut. Integriteten ska tillgodoses på ”annat sätt”. Vad sägs om att inte lagra information om allt jag säger och överallt var jag rör mig? Det skulle tillgodose min integritet.

Fildelning och terrorism, de två områden där alla medel är bra och inga principer verkar vara viktiga nog om förslagen bara motiveras med att de vill stoppa detta brott.

Read Full Post »

Så där ja, nu har det kommit som bara var en tidsfråga. Det första förslaget om att förbjuda anonymitet på internet har lyfts. Denna gång är det från socialdemokratiskt håll som man ogillar möjligheten att slippa statlig insyn i privatlivet och anser att IPRED-lagen kräver ett förbud mot anonymiserad kommunikation och öppna trådlösa nät.

Tyvärr så tror jag inte att detta blir det sista som vi hör i denna fråga. Med de lagar som genomförts hitintills, alternativt är på gång, så är det naturliga nästa steget att helt förbjuda alla möjligheter till anonym kommunikation. Jag orkar inte skriva en massa om det, för det borde vara uppenbart för varje sund människa varför det är vidrigt om staten går in med liknande förbud.

Argument om att det skulle stoppa grovt kriminella från att dölja sig är rätt fåniga. Den som verkligen är intresserad av det kommer inte ha något problem att hålla sig anonym oavsett lagar, och kriminella lär inte vara de som i första hand bryr som om vad lagen säger om det. Men möjligheten för vanligt folk att kunna kommunicera anonymt försvinner. Definitionsmässigt blir då alla som inte vill bli kontrollerad av det offentliga kriminell.

Ett samhälle där staten anser sig behöva och ha rätt att förbjuda medborgarna att kommunicera utan statlig insyn är inte ett samhälle jag vill se. Det finns en anledning att vi har brevhemlighet och meddelarskydd. Kan någon ge mig ett gott skäl till att dessa principer bör slopas?

Du har väl föresten inte missat att EU funderar på att införa rätten för staten att hacka människors datorer och installera spionprogram. Någon som ger staten tillgång till i princip all privat information om dig, bara det finns en misstanke om att du begått något brott. HAX & Engström skriver.

Read Full Post »

Genomläsningarna av regeringens proposition om IPRED-lagen börjar nu generera en del än mer förbluffande delar än de som tidigare har varit uppe. Enligt regeringen så handlar det hela bara om att du ska kunna få ett brev som lite snällt ber dig att sluta, alternativt få försvara dig i domstol om det skulle vara gå riktigt illa.

Även om man accepterar regeringens beskrivning så innebär det fortfarande att privatpersoner måste lägga ut stora belopp i advokatkostnader utan att det har presenterats några bevis för att man är skyldig, samt att privata företag i praktiken får större befogenheter än polisen, trots det faktum att man smyger in ändringa av även polisens befogenheter i slutpropositionen.

Intressant är att notera de ytterligare åtgärder som lagen tillåter: den som anklagar en internetabbonent för upphovsrättsintrång kan innan den personen ens har givits möjlighet att försvara sig få en husransakan genomförd av kronofogden, samt intressantast spärra alla den anklagades tillgångar innan anklagelsen ens meddelas denne.

Läs det igen: man får frysa alla tillgångar för den som är anklagad, innan den ens har blivit informerad om att den är anklagad. Detta är alltså ett brott som endast ger böter, dvs detta är verktyg som polisen aldrig skulle få tillgång till, och aldrig borde få tillgång till. Det är verktyg man använder mot de grövsta brottslingarna, som terrorister, där man tror att det är en överhängande risk att de flyr landet. Förutom att nu ska det även kunna användas mot den som har sett på en film utan tillstånd.

Jag skulle vilja att någon av mitt eget partis riksdagsledamöter förklarade på vilket sätt den anklagade har kvar någon rättssäkerhet om staten inte erbjuder någon rättshjälp, dvs man måste betala alla sina egna advokatkostnader, samtidigt som man fryser alla den anklagades tillgångar innan den ens har blivit informerad om anklagelsen? Och detta i en process då bevisbördan i allt väsentligt kommer ligga på den anklagade.

Detta är alltså vad IFPI kan få göra med den nya lagen: hävda (med låga beviskrav) att ett visst IP-nummer har fildelat, få ut vem som står på abbonemanget (dvs inte vem som har använt det), frysa alla dennes tillgångar, skicka ut ett brev med ett större peningkrav som ska betalas snarast. Den anklagade har ju nu inga tillgångar och kan inte betala detta (eller mat för den delen). Det går då till en rättsprocess där den anklagade ska bevisa sin oskuld, och detta utan att inför processen kunna skaffa sig en advokat, den anklagades tillgångar var ju frysta om ni minns?

Lägg märke till att under ingen punkt i denna process har det behövts läggas fram några bevis på att den som utsätts för detta faktiskt är den person som har genomfört intrånget, bara att det sannolikt är ett internetabbonemang ägt av denna som har använts i intrånget…

Hur kan kristdemokratiska riksdagsledamöter ställa sig bakom ett lagförslag som så tydligt reducerar enskilda människors värde till en bricka i ett propagandaspel? Där man öppnar för att förstöra enskildas liv, och detta för att försöka kontrollera när och hur kultur konsumeras?

Mer länkar på opassande.

Read Full Post »

Justitieministern anser att regeringen har varit snäll, ty ”vi kunde ha tagit lagen ännu längre”. Jo tack, men är det inte precis det som tanken är? Dels har vi det faktum att det kommer komma krav på ännu värre lagstiftning när denna inte har påverkat fildelningen.

Mer konkret är dock att reflektera över det faktum att den som under IPRED-lagen, IPRED1, har dömts till ett större vitesbelopp inte genom detta är fredad från att straffas åter en gång. Det är ju bara den civilrättsliga delen. De bevis som anförs för att straffa personen i det första målet kan sedan även användas för att öppna ett brottmålsärende, detta för att straffa personen en andra gång.

IPRED2 behandlas nu i EU, det är den del som handlar om just de straffrättsliga delarna. Målet är att fildelare ska spärras in i fängelse. Non bis in idem, som rubriken på detta inlägg är, är den viktiga grundprincipen för ett rättssamhälle, att ingen ska kunna straffas två gånger för samma brott. Jag skulle vilja hävda att den principen bryts i och med regeringens lagförslag.

Nu kan man givetvis hävda att det inte går emot rättsstatens principer, eftersom det rent tekniskt inte handlar om dubbla straff, endast det straffrättsligt utdömda straffer räknas dit, det civilrättsligt utdömda räknas egentligen inte som ett straff.

När man dock stadgar att de belopp som i de civilrättsliga processerna kan dömas ut inte faktiskt behöver vara satta för att kompensera en skada, utan för att avskräcka, då är det i allt väsentligt faktiskt ingen reell skillnad mellan det och straffrättsliga böter, förutom att beviskraven är mycket lägre för att döma ut det.

Det man måste fråga sig är om det är rättsstatens teknikaliteter eller dess anda som bör vara den viktigaste utgångspunkten vid politiska beslut. För mig är det rätt uppenbart att det senare väger tyngre.

Read Full Post »

Regeringen lägger nu fram propositionen om IPRED. Pressmeddelandet innehåller mycket snömos men visar att man faktiskt har läst åtminstone en del av kritiken, då formuleringarna uppenbart riktar in sig på att försöka desarmera vissa angreppsvägar. De lyckas inte. Intressant är att man faktiskt väljer att nämna det faktum att denna lag är helt på regeringens eget bevåg, dvs EU tvingar inte oss till detta. Det har hävdats från somliga inom borgerligheten att det är ett EU-krav, för att på så sätt slippa ta debatten. Detta är dock helt och totalt felaktigt. EG-domstolen har fastslagit att det är helt upp till medlemsstaterna huruvida man vill införa detta då det är en så avsevärd integritetskränkning att EU inte har mandat att tvinga fram den.

Det hävdas från regeringshåll att lagen nu är ändrar så att den endast ska rikta in sig på den där gruppen storfildelare som det ständigt oreras om. Nu innebär ju dock regeln om att uppladdning per automatik är grovt nog att uppgifterna ska lämnas ut att det inte blir någon som helst skillnad i praktiken. För att ladda ner så måste man ladda upp, det är grundprincipen som gör att fildelning kan fungera så effektivt som den gör.

Samtidigt i samma fråga så har SvD nu insett att man kan kolla på hur det fungerar i våra grannländer, i det här fallet Finland. Och inte helt förvånande så är slutsatsen att IPRED-lagen inte påverkar piratkopieringen alls. Den är alltså helt effektlös för det ändamål som den sägs vara skriven för!

Socialdemokraterna har fortfarande inte bestämt sig. Enligt Eva-Lena Jansson så behöver de inte vara konkreta i denna fråga, då de är i opposition. Vad som framkommer är ju att de verkar stå bakom principen i lagen, de verkar dock ha insett att det går som bäst för dem när de inte säger flaska om vad de själva vill och följer den principen hårt i IPRED-frågan.

Piratpartisterna visar å sin sida att de har följt politiken på andra sidan pölen och lånar det famösa ”läppstift på en gris”-citatet. Christian Engström recenserar det nya lagförslaget som så: ”Det är som att måla läppstift på en gris, det är fortfarande en gris”.

Read Full Post »

Older Posts »