Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kampanj’

Long time, no write. Kommer nog åter börja publiceras en del här, men även innan dess vill jag för stunden uppmärksamma KDUs senaste kampanj. En kampanj som kommer rätt i tid med tanke på Schlingmanns genustokerier den senaste tiden. Vår kampanj tar strid mot kvotering och genustramset, och hävdar att jämställdhet är likabehandling och lika rättigheter.

Charlie Weimers publicerade igår en debattartikel som igångstart av detta, och idag lanseras kampanjen ordentligt på Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar med seminarium där Tanja Bergkvist och Alice Teodorescu talar.

För lite mer information om kampanjen och kommentarer om det, se även Charlies blogg.

Annonser

Read Full Post »

Har spenderat helgen med förbundsstyrelsemöte, höstkickoff och ordföranderåd för KDU. Förbundsstyrelsemötet var ovanligt effektivt, även om jag med flera inte hade lyckats få i oss någon föda på ett bra tag innan mötet och därför var rätt sega stundvis. En uppdaterad version av det försvars- och säkerhetspolitiska manifestet behandlades. Även om jag inte är nöjd med alla detaljer av resultatet så känns det ändå som att vi har uppnått ett bra dokument med en rimlig linje i de stora frågorna. Rapporten från arbetsgruppen för det EU-politiska manifestet lät också bra. Det ter sig som att vi kommer kunna ha en tydlig EU-politik med relevenat innehåll att utgå ifrån i nästa vårs EU-parlamentsval. Det är av stor vikt i ett val som ofta kan bli så väldigt luddigt.

Kickoffen kändes rätt lyckad, och det verkade som att de flesta var nöjda med innehållet. Så nu får vi hoppas att det avspeglas även i resultaten från höstkampanjen 🙂 Lördagen avslutades med maratontittande på roliga youtubeklipp, lite diskussion och en hel del samkväm. Det blev en tämligen sen kväll efter långa diskussioner om sociologiämnets likriktning i Sverige, vad som är sann frihet samt det objektivas existens. Diskussionen ledde till att jag dagen efter kom på ett bra uppslag till en lite längre artikel i gränslandet kultur/filosofi som jag tror kan bli riktigt lyckad. Nu återstår att se om jag får klar en artikel som faktiskt lyckas konkretisera mina tankegångar på ett läsvärt sätt.

Under söndagens ordföranderåd så presenterade Ebba utkastet till den nya miljöpolitiska foldern som ska placeras in under ramarna för ”ovärderligt”-kampanjen, och en diskussion om FS-AU:s utkast till ersättningsfolder för ”Politik och grejer” utbröt. Det är lite irriterande när en del väljer att lyfta kritik mot halmdockor, som visserligen är enklare att förhålla sig till, men inte har så mycket relation till verkligheten. Men en hel del beaktansvärda synpunkter kom givetvis också fram på båda dokumenten, och det känns som att de kommer bli mycket lyckade.

Jag själv känner mig verkligen taggad i den målmedvetenhet som presidiet gång på gång har markerat att försöka särskilja KDU även i utomståendes sinnen och markera varför vi inte är, eller kommer bli, liberala, och varför vi är en unik röst i svensk politik. Varför det behövs annat än bara klassiskt liberal total individuell frihet och socialliberal social ingenjörskonst med förakt för den vanliga människan för att borgerligheten ska vara och bli ett intressant och seriöst alternativ. KDU är det förbund som kan vägra låta diskussionen handla bara om ekonomi och det materiella som mål eller måttstock, och istället hävda moralen och människans inneboende värdighet som målet och måttstocken för politiken, och markera ekonomins betydelse som ett medel för detta, inte som ett eget mål.

Read Full Post »