Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kärnkraft’

Sitter och lyssnar på Göran Hägglund som talar på Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar. Han presenterade nyss partiets nya energipolitiska paket.

Spontana applåder bröt ut när han meddelade att vi nu kommer driva att förbudet mot att bygga nya kärnkraftsverk ska avskaffas. Mycket glädjande måste jag säga.

Det var på tiden att även Kristdemokraterna insåg att kärnkraften är en helt nödvändig del av en modern energipolitik. Detta talar för att vi kanske inom en rimlig framtid kanske kan få se förslaget bli verklighet. Nu väntar vi bara på centerpartiet…

Annonser

Read Full Post »

Lars Wohlin hade för några dagar sedan en väldigt bra artikel om kärnkraften i Sundsvalls tidning, i vilken han beskrev varför Alliansen bör satsa på en utbyggnad snarast. Ett svar på denna har publicerats signerat Göran Bryntse, ordf. i folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, en organisation som såvitt går att bedömma mest består just av ovan nämnde Bryntse.

Istället för att skriva något om de rent skrattretande påståendena som Bryntse gör så hänvisar jag till Johan Simu på Gröna liberaler. Väl läsvärd genomgång av vilka låga nivåer som faktaunderlaget måste sänkas till för att få det till att kärnkraften är miljöfarlig.

Read Full Post »

Att Ryssland är opålitligt är ju ingen tvekan om. En situation har nu uppstått där de kraftigt har reducerat gasleveranserna, och därmed orsakat problem för ett flertal länder.

SvD rapporterar om planer på alternativa gasledningar för att stoppa det enorma beroendet av Ryssland som nu är ett faktum, och det är ju positivt, men på sikt så måste de Europeiska staterna arbeta för att i så mån som möjligt helt fasa ut gas som en energibas, på samma sätt som med olja.

Det är inte bara miljöskäl som är relevanta i frågan om energiförsörjning, utan även säkerhetspolitik är en viktig faktor. Rysslands agerande nu och tidigare visar tydligt på faran med att göra sig så beroende av andra för sin energiförsörjning som fossila bränslen innebär. Oavsett om man ser Ryssland som ett potentiellt militärt hot så är det ju ingen tvekan om att de använder gasen som ett maktmedel för att utpressa de länder som köper den.

Några enkla första steg som Sverige kan ta för att motverka denna situation är att satsa på fler nya kärnkraftverk, så att vi blir helt självförsörjande med el och kan exportera energi året runt, samt att vi vägrar Ryssland att bygga sin gasledning i Östersjön. Det sista vi behöver är att Ryssland ges möjlighet att stärka sitt grepp om även västeuropa.

Idag så försvåras Rysslands användning av gasen som maktmedel av att allt transporteras gemensamt, och selektionen i vilka stater man ger sig på blir därmed relativt liten. Med den nya gasledningen så ökar deras möjligheter att främst utpressa östeuropa utan att behöva vara så oroliga över att väst kommer göra något mer än säga hårda ord.

Read Full Post »

”Kärnkraften har blivit ett kulturarv”, detta skriver Carl-Johan Bilkenroth i SvD. Och nog finns det mycket sanning i det påståendet. Här i Sverige så var det länge sedan det hände något nytt på kärnkraftsfronten och den förpassas då i hög grad till att bara ses som något från ”då”.

Genom förbudet för nybyggnation av kärnkraftverk  och det samtidiga förbudet mot forskning på kärnkraftsområdet (den s.k. tankeförbudsparagrafen) så har vi hamnat i bakvattnet. Sverige var som på så många andra områden långt fram vad gällde kärnteknik, medan vi idag endast har kvar de relativt gamla kraftverken som nu närmar sig den planerade livslängen.

Det är dags att vi tar vårt förnuft till fånga och öppnar för nya satsningar på kärnkraftsområdet. Vi är i ett läge att kunna garantera en stabil miljövänlig energiproduktion samtidigt som vi återupplivar en högteknologisk bransch där vi har kapacitet att vara starka.

Kärnkraftsomröstningen 1980 kunde jag inte bry mig mindre om. Jag var inte ens född när den genomfördes, ingen som idag är under 46 år deltog i den, och viktigast av allt: man fick inte rösta för bevarad kärnkraft. Den var ju ett skämt, en chimär. Tre valalternativ fanns men alla tre var att man skulle avskaffa kärnkraften. Nej den omröstningen bryr jag mig inte det minsta om.

Om vi kan vara överens om att vi inte ska ha som mål att försämra människors livsvillkor, och det kan ju de allra flesta hålla med om, och att vi i så mån vi kan bör bli av med beroendet av fossila bränslen, ja då borde vi också kunna vara överens om att satsa på kärnkraften. Det är dags att sluta debattera, få tummen ur och slopa det absurda förbudet mot nybyggnation inom kärnkraftsområdet. Om vi dröjer här så kommer Sverige riskera att hamna hopplöst efter i avseende till den moderna kärnkraftsteknik som idag finns.

Read Full Post »

Britten Mark Lynas skriver på SvD Brännpunkt idag saker som knappt borde behöva sägas. Han kritiserar miljörörelsen för sitt dogmatiska, och i verkligheten oförankrade, motstånd till kärnkraften. Som han skriver är kärnkraften det enda egentliga alternativet till fossila bränslen, och Sverige har en unik situation i att vi faktiskt skulle kunna frigöra oss helt från all fossilbaserad elgenerering. Men det intresserar ju inte de som skriker mest om miljö och klimatförändringar.

De verkar ofta snarare vara intresserade av sämre levnadsvillkor för människor som egensyfte. Jag hittar inte citatet nu, men Naturskyddsföreningens ordförande kläckte för ett tag ur sig att han skulle vara emot möjligheten till oändlig energi utan miljöpåverkan om den dök upp, därför att det skulle kunna leda till att människor inte sänkte sin levnadsstandard. Försämringar för människor är alltså ett egenmål.

Lynas går punkt för punkt igenom den kritik som finns och påvisar varför den inte har något med dagens kärnteknik att göra. De fjärde generationens kärnkraftverk som nu är aktuella har inte problem som man klassiskt sett brukar klaga på. Men de är även otroligt effektiva. 60 ggr effektivare skriver han, samt kan använda plutonium från skrotade kärnvapen, en klart bättre lösning än att bara lagra den på hög som idag.

Att de är otroligt säkra gör ju inte saken sämre, men det som är den riktiga höjdpunkten är att de kan drivas på dagens kärnavfall istället för nytt kärnbränsle. Det resulterande avfallet från den reaktionen kräver inte alls de långa lagringstider som krävs för vanligt kärnavfall. Jag har i tid och otid när energi- och miljöpolitik kommit upp talat om dessa nya reaktorer och att vi måste genomföra den tvåfaldiga reformen att stoppa SKB från att börja försöka gräva ner avfallet vi har, och samtidigt satsa på att bygga nya reaktoranläggningar med den nya tekniken. Vi kan ju hoppas att fler snart börjar lyssna.

Maud Olofssons besked nyligen att hon vill behålla den kärnkraft vi har är glädjande, men alla partier skulle behöva inse att en utbyggnad är nödvändig. För miljöpartiet, samt en del inom centerpartiet och mitt eget parti, så är frågan en helig ko. Men frågan är vad som är viktigast, att drömma sig tillbaka till sin ungdoms spännande dagar då man kämpade mot kärnkraften, eller att hantera dagens situation ansvarsfullt?

Ta inspiration från Finland där man nu satsar mer på kärnkraft. För mig som kristdemokrat är frågan enkel. Naivt önsketänkande och icke verklighetsanpassade flummerier måste stå tillbaka för det som verkligen kan bidra till en bättre framtid. Det finns idag inga bra skäl att inte satsa rejält på mer kärnkraft, men många skäl att göra så. Jag har tyvärr ytterst små förhoppningar om att miljöpartiet skulle ta sitt förnuft till fånga, men klart högre vad gäller centerpartiet. Så jag hoppas nu att vi kan få en överenskommelse om utbygd kärnkraft om Alliansen vinner valet 2010.

Read Full Post »