Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘lagförslag’

För den som fortfarande tvivlar på alla påståenden om att oskyldiga kommer straffas under piratjägarlagen så är dagens Brännpunktare obligatorisk läsning. André Rickardsson skriver dels om några frågor han ställde i chatt med chefen för Universal, dvs en av dem som ska få skicka hotbrev till internetabbonenter, men han citerar även från lagrådsremissen för att ingen ska kunna missa att även regeringen tydligt klargör att det inte ska spela någon roll om man är skyldig eller oskyldig. Från lagrådsremissen:

Det krävs däremot inte att den som har gjort intrånget eller överträdelsen är identifierad. Det krävs inte heller att intrånget eller överträdelsen har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet

Och från chatten:

Trådlöst: Hej jag avänder min grannes trådlösa nätverk. Blir det han som kommer att bli ansvarig för min olagliga fildelning?

Per Sundin: Det stämmer! Att idag inte skydda sitt trådlösa nätverk med tex inloggning är väldigt osmart. Mvh Per

Slutsats:

Min ”osmarta” granne, han med det trådlösa nätverket, skyddade sitt nätverk med WEP-kryptering, som jag forcerade på ett par minuter, har inte varit oaktsam men skyldig ändå.

Kombinera detta med att pengakraven som ställs inte heller behöver vara kopplade till de faktiska upphovsrättsintrång som gör att personuppgifterna lämnas ut, så är det uppenbart att lagen handlar om precis detsamma som den gör i andra länder: att kunna få skicka ut stora kravbrev till några tusen människor helt oberoende av om dessa har gjort något intrång alls. Syftet är nämligen inte att komma åt någon som har gjort ett intrång utan ett försök att avskräcka från fildelning. Nu fungerar det ju inte ens som avskräckning, så då blir det bara utpressning mot lite mer eller mindre slumpvist valda personer. Samt givetvis ett förbud mot trådlösa nätverk, med viten som kan uppgå till miljonen.

Från den plats, dvs min lägenhet, där jag nu sitter och skriver detta så kan jag nå sex stycken trådlösa nätverk, utöver mitt eget. Även om de alla är krypterade så är det ju en smal sak att bryta ett sådant skydd och använda valfri grannes internetlina. Det finns mängder med program att ladda hem som gör det åt mig. Jag kan alltså välja att använda internet genom någon annans lina istället för min egen, piratkopiera hur mycket jag vill, och skulle något företag försöka skicka hotbrev under IPRED, ja då är det ju min granne som åker dit. Och vem tror att han kommer kunna bevisa att någon annan använde hans nätverk vid den tidpunkten för att vinna målet om det går till rätten? Nej, det blir bara för honom att tacka och betala vilket belopp han än krävs på…

Annonser

Read Full Post »

Hör på ekot att justitiedepartementet nu lägger fram sitt förslag om piratjägarlag utan att förändra något av det som kritiken handlar om. Den anklagade måste fortfarande bevisa sin oskuld och utpressning legaliseras fortfarande.

Den förändring som departementet och justitieministern anser borde räcka, och ja det är vad hon säger, för att de riksdagsledamöter som är kritiska ska rösta med, den är att lagen inte längre ska verka retroaktivt! Det är väl klart att den förändringen måste genomföras. Retroaktiv lagstiftning är förbjuden, även när den handlar om att utpressa ungdomar!

Read Full Post »

En aspekt av förslaget till införande av sanktionsdirektivet (piratjägarlagen) som har fått aningen mindre uppmärksamhet än de rent rättssäkerhets- och utpressningsrelaterade delarna är att det återinför skamstraffen.

Under historisk tid kunde en person straffas t.ex. genom stupstock, där den blev fastkedjad för att utstå omgivningens spott och spe. Det liggande lagförslaget innehåller en modern variant av samma system, då den som blir dömd för fildelning (och kom då ihåg att det är den anklagade som ska bevisa sin oskuld) tvingas finansiera en tidningsannons tillverkad av musik- eller filmindustrin där de hänger ut den dömda för dennes omoral.

Är det bara jag som undrar hur justitiedepartementet tänkte när de skrev den delen av lagförslaget? Och hur de riksdagsledamöter som stödjer förslaget resonerar när de kom fram till att skamstraffet vore lämpligt att återinföra, och då för det vidrigaste av brott: att ta del av musik!

Read Full Post »

Eftersom jag misstänker att en del av de som läser min blogg inte har följt denna debatten så tänkte jag ge en kort presentation av en lagstiftning som verkligen måste stoppas. Regeringen har presenterat ett lagförslag som sägs ska underlätta jakt av fildelare, vilket i praktiken innebär att utpressning legaliseras och att delar av polisväsendet privatiseras. En effekt blir även att enskilda människors liv kan slås i spillror bara för att öka propagandaeffekten mot fildelning, och detta utan att det har bevisats med rimlig säkerhet att de har gjort sig skyldig till något.

Förslaget inkluderar ett mycket oroväckande förslag om att ge upphovsrättsinnehavare möjligheter att begära ut personuppgifter på enskilda internetabbonenter utifrån en IP-adress som de har sett fildelningsaktivitet på, något som inte ens polisen får i dessa fall. IP-adresser kan ju dock inte med någon rimlig säkerhet kopplas till en enskild internetanvändare, utan ansvaret för allt som kopplas till adressen läggs på den person som på detta sätt pekas ut. Kombinera detta med de otroligt låga beviskrav som gäller för att det ska anses vara rimligt bevisat att en viss IP-adress har gjort något så har du en obehaglig kombination.

Vidare så inkluderas en rätt för företag som innehar upphovsrätter att skicka ut kravbrev till de utpekade personerna. Detta har i bland annat Danmark konsekvent använts som en form av utpressning, ”betala 100’000 kr till oss så slipper du bli stämd i domstol”, helt utan några krav på egentliga bevis mot den utpekade. Allt för att detta ska verka avskräckande på övriga befolkningen. Lagen öppnar nämligen uttryckligen för att beloppen som den enskilde ska avkrävas ska kunna fastställas utifrån vad som fungerar avskräckande nog, utan att någon förlust för företagen överhuvudtaget måste kunna påvisas.

Sammanfattningsvis ett förlsag där enskilda människor offras för avskräckandets skull, utan att riktiga bevis anförs mot dem, är att göra människor till medel inte mål och är ett kränkande av människovärdet

För djupare presentation av problemen med lagstiftningen rekommenderas Rick Falkvinges bloggserie i frågan:

  1. Förvaltning vs politik (23 oktober)
  2. Polisen ska vara polis (24 oktober)
  3. Politiska svek (26 oktober)
  4. Rättssäkerhet och utpressning (28 oktober)
  5. Operatörernas ansvar (29 oktober)
  6. Digitala analfabeter (30 oktober)
  7. Identitet och teknikutveckling (2 november)
  8. Statens impartialitetsgaranti (4 november)
  9. Perverterad upphovsrätt (5 november)
  10. Lagen fungerar ändå inte (6 november)

Read Full Post »