Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘naturgas’

Att Ryssland är opålitligt är ju ingen tvekan om. En situation har nu uppstått där de kraftigt har reducerat gasleveranserna, och därmed orsakat problem för ett flertal länder.

SvD rapporterar om planer på alternativa gasledningar för att stoppa det enorma beroendet av Ryssland som nu är ett faktum, och det är ju positivt, men på sikt så måste de Europeiska staterna arbeta för att i så mån som möjligt helt fasa ut gas som en energibas, på samma sätt som med olja.

Det är inte bara miljöskäl som är relevanta i frågan om energiförsörjning, utan även säkerhetspolitik är en viktig faktor. Rysslands agerande nu och tidigare visar tydligt på faran med att göra sig så beroende av andra för sin energiförsörjning som fossila bränslen innebär. Oavsett om man ser Ryssland som ett potentiellt militärt hot så är det ju ingen tvekan om att de använder gasen som ett maktmedel för att utpressa de länder som köper den.

Några enkla första steg som Sverige kan ta för att motverka denna situation är att satsa på fler nya kärnkraftverk, så att vi blir helt självförsörjande med el och kan exportera energi året runt, samt att vi vägrar Ryssland att bygga sin gasledning i Östersjön. Det sista vi behöver är att Ryssland ges möjlighet att stärka sitt grepp om även västeuropa.

Idag så försvåras Rysslands användning av gasen som maktmedel av att allt transporteras gemensamt, och selektionen i vilka stater man ger sig på blir därmed relativt liten. Med den nya gasledningen så ökar deras möjligheter att främst utpressa östeuropa utan att behöva vara så oroliga över att väst kommer göra något mer än säga hårda ord.

Annonser

Read Full Post »