Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘regeringen’

Regeringen föreslår ju enligt uppgift från SvD, mycket glädjande, att livstidslönen som tilldelas totalt 157 konstnärer i Sverige ska slopas. Detta genom att inga fler kommer tilldelas en sådan, de som redan har en skattegaranterad inkomst för resten av sina liv kommer dock få behålla den.

Inte helt oväntat gnälls det stort från kultursidan och kulturorganisationer. ”Ett rent ideologisk beslut” skriver Stefan Eklund på SvD. Ja, tacka tusan för det säger jag! Det finns ingen vettig anledning att just en liten grupp av konstnärer ska ha pengar utbetalda av skattebetalarna resten av sina liv helt utan krav på motprestation. Själv skulle jag vara glad om man också kunde passa på att dra in Jan Myrdals utbetalningar, men man kan väl inte få allt.

Regeringen föreslår istället stipendier som bl.a. ska kunna delas ut för en längre tid, 5-10 år. En helt klart bättre lösning. Jag förslår att alla de människor i media och organisationer som nu gnäller i högan sky om detta hemska skramlar ihop lite egna medel och startar en stiftelse som kan ge folk pengar resten av sitt liv om de nu anser det vara av så stor vikt.

Vi andra kan istället glädja oss över att svensk kulturpolitik har tagit ett steg mot att bli lite sundare och rimligare.

Annonser

Read Full Post »

Även om det var väntat så är det glädjande att beslutet nu är taget att åter öppna upp apoteksmarknaden. Det borde har genomförts för länge sedan. Socialdemokraterna lovar att riva upp beslutet om de vinner valet. Man borde nog inte, men kan inte låta bli att ändå förvånas lite över att de fortsätter att hävda ståndpunkten att planekonomi är effektivare än marknadsekonomi på de områden som de fortfarande kan.

Utöver det talande faktum att endast Sverige, Nordkorea och Kuba har ett apoteksmonopol så är det relevant att fundera över vilken grund som finns för tanken att staten är bättre och billigare på att sälja medicin än en marknad med konkurrens. Systembolaget är åtminstone logiskt eftersom det faktiskt, även om det inte så ofta påtalas, är meningen att det ska vara dyrt och krångligt för konsumenterna (vilket man ju ifs kan fundera över om det är rimligt).

Som jag ser det finns det egentligen tre alternativ till varför (s) gör som de gör. Antingen så tror på de allvar att det är svårare och dyrare att köpa alvedon i länder där det finns ett apotek i varje knut eftersom just den marknaden är väsensskiljd från alla andra marknader, eller så tror de fortfarande innerst inne att planekonomi nog inte är en så dålig idé om bara de kontrollerar den, eller så är deras ståndpunkt inte så värst genomtänkt utan mest en ryggmärgsreflex av obehag över att ”deras” stat förlorar ytterligare lite av sin kontroll över människors vardag.

Personligen tror jag på en blandning av de två senare alternativen. Det verkar inte som att (s) egentligen ännu har kommit över planekonomins slutliga kollaps. Att de fortfarande vill kunna få tro att en mjuk övergång till socialismen skulle lösa problemen. Samtidigt verkar de ha en djup identitetskris när det kommer till statens kontroll av människor.

Den ”gamla” socialdemokratin kunde stolt vara öppen med sin vilja att omforma människan och genom att kontrollera hela hennes liv skydda henne mot det onda och skapa en bättre värld. Idag inser även socialdemokratin att människor i någon mån måste få leva sina egna liv. Ryggmärgsreflexen har dock inte försvunnit, man reagerar fortfarande reflexmässigt med att skydda staten mot medborgarnas fria val, och medborgarna från sig själva.

Sverige hade innan 1970 ett väl fungerande system av privata apotek som i hög grad drevs av enskilda apotekare. Det förstatligade dock (s) i sin iver att uppnå socialismen. Nu får vi hoppas att vi åter kan bygga upp en bred och välfungerande apoteksmarknad, och att socialdemokraterna kommer över sin vilsenhet.

Read Full Post »

Den som är ytligt bekant med kvantfysik känner nog till en av grundläggande tankar som startade fältet: att energi (och för den delen materia) har minsta beståndsdelar, minsta ”paket” som de kan levereras i, så kallade ”kvanta”. Även bekant är nog tankeexperimentet Schrödingers katt och idén att en partikel samtidigt kan vara både icke sönderfallen och sönderfallen, vilket som blir ”verkligt” avgörs när någon betraktar partikeln.

I dag känns det mer och mer som att riksdag och regering tror att kvantfysikens lagar även beskriver den svenska försvarsmakten. Att kärnan i försvaret, dess försvarsförmåga, är något odelbart som man inte kan reducera bort, oavsett hur mycket man skär. Men även att man kan gå igenom halveringstid efter halveringstid (verkar vara c:a en mandatperiod) och fortfarande naivt hoppas att just den partikeln, försvarsförmågan, inte hamnar i läget ”sönderfallen” när en utomstående betraktare ankommer.

Problemet är att försvarsförmågan inte är odelbar, utan något som i högsta grad kan reduceras bort bit för bit och att det inte finns något behov av en extern makt prövar saken för att fastslå att försvarsförmågan är sönderfallen. Försvaret kan alltså inte beskrivas av kvantfysik.

Kan vi hoppas att regeringen tar sitt förnuft till fånga och går till mer begripliga analogier? Vad sägs om den allmänna relativitetsteorin? Försvarets förmåga och tiden som vi kan stå pall ett angrepp är direkt beroende av såväl försvarets massa, i form av soldater och vapen, som dess hastighet, dvs graden av ny teknikutveckling. Om inte annat så är ekvationerna enklare att lösa…

Read Full Post »

Det påstås en massa saker om regeringens skattesänkningar, varav en mycket stor del är rent felaktigt. Nu finns en bra resurs för att se exakt hur mycket man själv har fått i sänkt skatt genom reformerna. Även när man är medveten om hur stora sänkningarna faktiskt är så blir man lite fascinerad när man ser det svart på vitt.

www.jobbskatteavdrag.se

Det är en rejäl höjning av den disponibla inkomsten. Just särkilt för oss med låga inkomster är det markant. Än mer markant är att de självutnämnda representanterna för låginkomsttagare ville stoppa detta, och i olika mån åter vill sänka vår disponibla inkomst.

Read Full Post »

Förundersökningsdomaren har nu kommit fram till att den journalist som kastade skor mot George Bush ska åtalas för ”aggression mot utländsk statschef på statsbesök”, ett brott som kan ge upp till 15 år i fängelse. Har han tur så kan han istället åtalas för ”försök till aggression” då han missade, det ger bara upp till fem år i fängelse.

Det kan jämföras med det svenska straffet för mord. Sedan en tid tillbaka så ger mord i Sverige fängelse i upp till tio år, med undantag för mass-/seriemord och särskilt bestialiska mord vilka kan ge även livstid som påföljd. Efter 2/3-delsfrigivning så innebär det ett maxstraff på strax under sju år för ett ”vanligt” mord. Med vänsterpartiets förslag på halvtidsfrigivning så skulle det bli max fem år.

Nu vet vi ju inte vilket straff journalisten faktiskt får, men vilket som så känns det som rätt oproportionerliga straff. Det vi ser är alltså två extremer på rättsområdet: Irak med alldeles för höga straff, och Sverige med skamligt låga straff. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen: att ta ifrån någon annan människa dess liv är det grövsta av alla ”normala” brott (exkl. brott mot mänskligheten m.m.) och måste straffas därefter. Vi kan inte accepter att vi fortsätter värdera brottsoffer så lågt som vi gör idag.

Regeringens förslag om att höja det maximala tidsbegränsade straffet till 18 år är bra, och ett steg i rätt riktning, men är inte nog. Överlagt mord borde ge livstid, punkt. Även om inget av allianspartierna hitintills har velat göra detta till en valfråga så ska man vara mycket medveten om att det är en tydligt blockskiljande fråga. Borgerligheten är som princip för att straffen för våldsbrott måste höjas, medan vänsterpartiet vill reducera straffen kraftigt ytterligare och (s) + (mp) ligger i samma riktning.

Read Full Post »

Det är ju helt otroligt. Regeringens utredare om spelmonopolets framtid har nu presenterat sina slutsatser. Jag hoppas verkligen att regeringen tar sitt förnuft till fånga och slänger ut denna utredning för en verklig reform utan galenskaper i. Kortfattat så kan man säga att spelmonopolet behålls, med undantag för vadslagning i olika former. Den delen föreslås att man möjligen skulle kunna öppna upp. Övriga former av spel ska dock fortfarande vara drivna av det statliga monopolet.

Än mer markant, men inte längre förvånande, är att man förelår att en statlig internetcensur införs (utöver det nuvarande inofficiella filtret) för att hindra svenskar från att besöka spelsidor på internet. En hel del kan givetvis sägas om det faktum att det inte går att genomföra en sådan här filtrering på riktigt, den går alltid att gå runt, men att det sjukt läskigt att staten försöker.

Mer intressant är dock att om detta förslag genomförs, utifrån hur det förslås fungera, så har principen om operatörernas neutralitet slopats. Dvs den princip som säger att Posten inte är ansvarig för vad du skriver i ett brev. Eller i detta fall att en internetleverantör inte ska kontrollera och styra vad du använder din uppkoppling till. Det var just för att möta politiska hot om att slopa detta och införa lagstiftad internetcensur som operatörerna gick med på att ”frivilligt” börja censurera användarnas trafik.

Margareta Winberg (s), av någon anledning Svenska Spels ordförande, anser att censur är jättebra.

Read Full Post »

Jag tycker det är intressant att jämföra effekterna av jobbskatteavdraget med ett lönepåslag, och sedan fundera över varför LO är så emot det. Om man kollar på tabellen på regeringens hemsida och räknar bakåt lite så kan man se vilken reallöneökning som avdraget innebär.

För en inkomst på 150 000 / år: 8,2% ökad inkomst motsvarande ca 11,0% i bruttolöneökning

För en inkomst på 250 000 / år: 8,1% ökad inkomst motsvarande ca 11,4% i bruttolöneökning

För en inkomst på 350 000 / år: 7,4% ökad inkomst motsvarande ca 10,6% i bruttolöneökning

Och detta är ju givetvis utifrån att man inte har fått någon vanlig löneökning, annars blir den sammantagna effekten än större. Men det kanske är helt logiskt för LO att bli frustrerad och upprörd över att dess medlemmar får sådana lönehöjningar? Vanja Lundby-Wedin kallar ofta dessa skattesänkningar för orättvisa och annat hemskt, men varför om jag får fråga mig? Hennes medlemmar tjänar ju rätt rejält på dem. Kan det vara så att hon inte riktigt kan skilja på sin roll som socialdemokrat och som LO-ordförande? Kanske dags att de gör som i Danmark och ansöker om skiljsmässa från socialdemokraterna. Tänk vilken chockerande situation, ett LO som är mer intresserad av sina medlemmars väl och ve än av att Mona Sahlin ska få kontor i Rosenbad!

Nej, jag skämtar bara. En sådan situation är ju otänkbar. Alla vet ju att valrörelser är en fackförenings främsta uppgift…

Read Full Post »

Older Posts »