Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘skattehöjningar’

De rödgröna har nu alltså kommit överens om ytterligare en skattehöjning, denna gång på bensinskatten. För som vi alla vet har ju bensinpriset sjunkit något extremt de senaste åren, så givetvis måste den beskattas hårdare…

Som Per Gudmundsson skriver så är det tråkigt att Miljöpartiet helt har släppt tanken på att det är bra om folk kan bo även utanför storstäderna. För det är just det denna fråga handlar om. Höjd bensinskatt får endast marginella miljöeffekter utan den stora effekten är att familjer på landsbygden får mycket mindre pengar att röra sig med, och på sikt till att landsbygden avfolkas ytterligare till förmån för de stora städerna.

Eftersom priselasticiteten, åtminstone på kort och medellång sikt, är väldigt låg för bensinpriset så får inte förändringar av beskattning eller pris några större effekter på hur mycket bil som körs, utan endast i hur mycket som finns kvar i plånböckerna hos de som är tvungna att köra bil. På lång sikt påverkas konsumtionen, men det troligen främst just genom att folk blir tvungna att flytta till platser där de inte måste köra så mycket bil, och inte heller då så extremt mycket på totalen.

Men låt oss vara generösa och anta att priselasticiteten för bensinpriset skulle vara 0,5 (den ligger snarare 0,1-0,3 eller däromkring). En höjning med 49 öre, från ett pris på c:a 12 kr / liter, skulle då innebära en höjning av priset med c:a 4%. En priselasticitet på 0,5 skulle då ge en konsumtionsminskning med 2%. I realiteten ligger den troligen närmare 0,8%.

Wetterstrand hoppas att denna fråga ska hinna bli bortglömd i valdebatten när det närmar sig val, så att den inte skadar deras siffror för mycket. Men denna fråga måste, tillsammans med flera andra, lyftas upp för att illustrera vad (mp):s politik egentligen handlar om idag: skattehöjningar över hela spektrat och försvårade villkor för landsbygdsbefolkningen.

Annonser

Read Full Post »

Det påstås en massa saker om regeringens skattesänkningar, varav en mycket stor del är rent felaktigt. Nu finns en bra resurs för att se exakt hur mycket man själv har fått i sänkt skatt genom reformerna. Även när man är medveten om hur stora sänkningarna faktiskt är så blir man lite fascinerad när man ser det svart på vitt.

www.jobbskatteavdrag.se

Det är en rejäl höjning av den disponibla inkomsten. Just särkilt för oss med låga inkomster är det markant. Än mer markant är att de självutnämnda representanterna för låginkomsttagare ville stoppa detta, och i olika mån åter vill sänka vår disponibla inkomst.

Read Full Post »

Oppositionens förhandlingar för att lyckas komma överens om ifall de ens vill samarbeta med varandra har nu brakat samman. Anledningen är att de inte har riktigt samma syn på hur statens finanser ska skötas. Socialdemokraterna, numera med stöd från Miljöpartiet, håller med regeringen om att det är en god idé att hantera dem ansvarsfullt, medan Vänsterpartiet uppenbarligen anser det vara en orimligt borgerlig ståndpunkt att inte låta statsbudgeten få gigantiska underskott som kommande generationer ska betala. Det är inte helt oväntat även en viktig fråga för vänstern att få höja låginkomsttagares skatt med runt tusenlappen i månaden, medan (s)+(mp) tycker det är att gå för långt, de nöjer sig med att höja den med några hundralappar.

Om det inte vore för att dessa partier, med dessa ledningar, vill styra landet efter 2010 så skulle det vara rätt komiskt.

Read Full Post »