Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘skatter’

Det påstås en massa saker om regeringens skattesänkningar, varav en mycket stor del är rent felaktigt. Nu finns en bra resurs för att se exakt hur mycket man själv har fått i sänkt skatt genom reformerna. Även när man är medveten om hur stora sänkningarna faktiskt är så blir man lite fascinerad när man ser det svart på vitt.

www.jobbskatteavdrag.se

Det är en rejäl höjning av den disponibla inkomsten. Just särkilt för oss med låga inkomster är det markant. Än mer markant är att de självutnämnda representanterna för låginkomsttagare ville stoppa detta, och i olika mån åter vill sänka vår disponibla inkomst.

Annonser

Read Full Post »

Jag tycker det är intressant att jämföra effekterna av jobbskatteavdraget med ett lönepåslag, och sedan fundera över varför LO är så emot det. Om man kollar på tabellen på regeringens hemsida och räknar bakåt lite så kan man se vilken reallöneökning som avdraget innebär.

För en inkomst på 150 000 / år: 8,2% ökad inkomst motsvarande ca 11,0% i bruttolöneökning

För en inkomst på 250 000 / år: 8,1% ökad inkomst motsvarande ca 11,4% i bruttolöneökning

För en inkomst på 350 000 / år: 7,4% ökad inkomst motsvarande ca 10,6% i bruttolöneökning

Och detta är ju givetvis utifrån att man inte har fått någon vanlig löneökning, annars blir den sammantagna effekten än större. Men det kanske är helt logiskt för LO att bli frustrerad och upprörd över att dess medlemmar får sådana lönehöjningar? Vanja Lundby-Wedin kallar ofta dessa skattesänkningar för orättvisa och annat hemskt, men varför om jag får fråga mig? Hennes medlemmar tjänar ju rätt rejält på dem. Kan det vara så att hon inte riktigt kan skilja på sin roll som socialdemokrat och som LO-ordförande? Kanske dags att de gör som i Danmark och ansöker om skiljsmässa från socialdemokraterna. Tänk vilken chockerande situation, ett LO som är mer intresserad av sina medlemmars väl och ve än av att Mona Sahlin ska få kontor i Rosenbad!

Nej, jag skämtar bara. En sådan situation är ju otänkbar. Alla vet ju att valrörelser är en fackförenings främsta uppgift…

Read Full Post »

Oppositionens förhandlingar för att lyckas komma överens om ifall de ens vill samarbeta med varandra har nu brakat samman. Anledningen är att de inte har riktigt samma syn på hur statens finanser ska skötas. Socialdemokraterna, numera med stöd från Miljöpartiet, håller med regeringen om att det är en god idé att hantera dem ansvarsfullt, medan Vänsterpartiet uppenbarligen anser det vara en orimligt borgerlig ståndpunkt att inte låta statsbudgeten få gigantiska underskott som kommande generationer ska betala. Det är inte helt oväntat även en viktig fråga för vänstern att få höja låginkomsttagares skatt med runt tusenlappen i månaden, medan (s)+(mp) tycker det är att gå för långt, de nöjer sig med att höja den med några hundralappar.

Om det inte vore för att dessa partier, med dessa ledningar, vill styra landet efter 2010 så skulle det vara rätt komiskt.

Read Full Post »

Nyheten om att Björn Ulvaeus har vunnit sin skattetvist och nu får tillbaka 85 miljoner kronor i tidigare inbetalad skatt är egentligen mer intressant ur ett annat perspektiv än de som pressen väljer att anlägga. Det som är det verkligt intressanta är att ta sig en funderare på hur systemet fungerar när man hamnar i tvister med skatteverket. Den vanliga principen för rättssystemet är ju att du är oskyldig tills motsatsen är bevisad, och att du vid en ekonomisk tvist blir tvungen att betala i det fall dommen faller mot dig. När du tvistar med skatteverket så är dock dessa principer helt bortblåsta. Det är i princip som om grundantagandet är att alla pengar tillhör staten, och du ska vara glad om du tillåts behålla några.

För att kunna överklaga ett skattebesked så måste du först betala in det belopp som du bestrider. Läs det igen, om du anser att skatteverket har försökt beskatta dig på ett felaktigt belopp, säg dubbelt så mycket som du äger, så får du inte bestrida detta krav utan att betala in pengarna. Och om du inte har dem? Synd för dig. Man skulle ju då kunna anta att när skatteverket inte ens behöver vänta på att få rätt innan de kan ta pengarna, att de åtminstone ska behöva bevisa att du ska betala in dem i efterhand? Glöm det, i en skattetvist så är det du som ska bevisa varför du inte ska betala, dvs varför du är oskyldig.

Ja visst, jag kan förstå en massa praktiska argument för varför det skulle bli så mycket krångel och folk som smet från skatt om vanliga rättsstatsprinciper fick gälla. Men ser man det så, då har man valt att utgå från statens synvinkel och ignorera den enskilde. Vilken glädje är det för den enskilde som kan krossas av en obarmhärtig byråkrati, att färre kan smita från skatt? I all rättsskipning i övrigt så gäller principen att hellre låta en skyldig gå fri än dömma en oskyldig, men inte när staten vill ha pengar.

Nej fram för ett regelverk som bygger på rättssäkerhet, och som sätter skyddet av den enskilde före skatteverkets vilja att sätta åt så många skattesmitare som möjligt. Människorna finns inte till för staten. Punkt.

Read Full Post »

Jag har tyvärr inte haft möjlighet att lyssna på eller se McCains tacktal än, men har läst igenom det. Innehållet i dessa tal är ofta rätt storslaget eftersom det i hög grad är här kandidaterna presenterar sitt valmanifest, men detta tal tog ställning i ett antal viktiga frågor, och detta på ett tydligt sätt. Mycket i talet var ju självklara floskler och rader för att upprepa rätt bildsättning, men en hel del var också värt att notera.

Presentationen av vad han anser vara statens roll och var de stora skiljelinjerna mellan honom och Obama går i ekonomiska frågor är värd att notera. För den som faktiskt vill ha någon som tar spjärn mot det slöseri och den självgodhet som präglar mycket av politiken i såväl Washington D.C. som de flesta andra politiska centra så borde valet vara självklart.

Särskilt frågan om frihandel borde vara av största vikt för alla svenskar i detta val. Vilken riktning USA går i, frihandel eller protektionism, är av stor vikt för oss och vår ekonomi. Det är också en fråga där det är mycket tydligt var kandidaterna står.

We believe in the values of families, neighborhoods, and communities. We believe in a government that unleashes the creativity and initiative of Americans, government that doesn’t make your choices for you, but works to make sure you have more choices to make for yourself.

I will keep taxes low and cut them where I can. My opponent will raise them.

I will open new markets to our goods and services. My opponent will close them.

I will cut government spending. He will increase it.

My tax cuts will create jobs; his tax increases will eliminate them.

Stycket nedan anser vara värt att nämna, eftersom McCain kan bevisa att det stämmer med verkligheten. Han är en politiker som verkligen sätter sina principer och medborgarnas intressen för partiet eller sin egen popularitet hos sina kollegor.

I’ve fought corruption, and it didn’t matter if the culprits were Democrats or Republicans. They violated their public trust, and they had to be held accountable.

I’ve fought the big spenders in both parties, who waste your money on things you neither need nor want, and the first big-spending pork-barrel earmark bill that comes across my desk, I will veto it. I will make them famous, and you will know their names. You will know their names.

Han vågar även öppet tala om det som mycket har bidragit till republikanska partiets nedåtgående popularitet: många av dem har blivit ett med statsmaskineriet, och alltför ofta så har republikanska företrädare låtit egenintresset korrumpera dem från sina principer och från medborgarnas väl. Det är inte alla presidentkandidater som hade vågat säga något sådant om sitt eget parti.

I fight to restore the pride and principles of our party. We were elected to change Washington, and we let Washington change us.

We lost the trust of the American people when some Republicans gave in to the temptations of corruption. We lost their trust when rather than reform government, both parties made it bigger.

Slutligen kan det också vara värt att nämna denna passus om möjligheten att välja sin egen skola. Det vi numera ser nästan som en självklarhet, rätten att själv bestämma vilken skola man ska gå på, är något ganska ovanligt i stora delar av USA. Presidenten är inte den som har den bästa positionen för att ändra på detta, eftersom så mycket av skolfrågorna behandlas på delstatsnivå, men det är roligt att höra att han ser det som en självklar utgångspunkt.

Some may choose a better public school. Some may choose a private one. Many will choose a charter school. But they will have the choice, and their children will have that opportunity.

Read Full Post »

Rubriken ovan (dock utan avslutande ”est”, verbet verkar ledarredaktionen ha glömt) är inledningen till en ledare i Svd som handlar om kritiken från LO-håll mot regeringens jobbskatteavdrag. Lundby-Wedin vill att avdraget ska avskaffas, för att det är orättvist och ineffektivt. Frågan om ineffektivitet tänker jag inte befatta mig med, eftersom det för mig är självklart att det är något gott i sig att medborgarna får behålla mer av sina egna pengar. De tillhör medborgarna och om det är möjligt så ska de få behålla dem. Det är därför inte heller konstigt att avdraget endast rör de som jobbar, det är de vars pengar bekostar alla andras inkomster.

Den intressanta delen är det faktum att den nettoreallöneökning som avdraget har inneburit för löntagare, särskilt för LO:s medlemmar, vida överstiger vad LO någonsin kommer kunna få fram genom kollektivavtalsförhandlingar. Jag tycker att detta tydligt visar på ett av de stora problemen med främst LO, att de återkommande i valet mellan det som gynnar medlemmarna och det som gynnar SAP väljer SAP. Jag har återkommande gångere hört resonemangen om att samarbetet gynnar medlemmarna på sikt eftersom SAP skulle ha den bästa politiken för dem, men jag köper inte det. Det är ju fascinerande att det krävs åtgärder som försämrar för medlemmarna för att förbättra för dem.

Fackföreningar har en viktig uppgift i att stödja enskilda löntagare och ge dem råg i ryggen att våga kämpa när arbetsgivare försöker blåsa dem eller beter sig ohederligt, för sådant händer, företagare och chefer precis som andra människor finns i alla varianter, snåla och gnälliga såväl som välvilliga och generösa. Det är däremot ett problem när fackföreningar dels har monopol inom sin bransch och dels stödjer ett enskilt politiskt parti. Vill du ha möjigheten att få det stöd som fackföreningar bidrar med så har du inget egentligt val i vilket fack du ska bli medlem i, och då inte heller i om du vill ge penga-, propaganda- och organisatoriskt stöd till Socialdemokratiska Arbetarpartiet. I det aktuella fallet innebär det att många har att välja mellan fackmedlemskap eller att avstå från att stödja försök att sänka ens reallön.

Read Full Post »