Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘statistik’

Såg HAX förvånade kommentar över att hans blogg verkar vara lika stor som hela S-info. Jag kunde inte låta bli att slänga in siffrorna i en tabell. Uppenbarligen så drar han ungefär lika många läsare som de 473 socialdemokratiska bloggarna gör. Tänker inte göra någon djupare analys av det, men intressant är det vilket som. Man ska nog inte dra för stora växlar på det dock, då siffrorna inte är exakt samma sak (unika besökare vs unika IP-nummer), men det är ändå talande.

haxvssinfo

HAX vs. s-info. Bilden får användas fritt efter behag.

Annonser

Read Full Post »

Att det fanns problem med polisens verksamhet, och att det föreligger en alltför stor fokusering på statistik och antal förare stoppade, var ju ingen nyhet. Med jämna mellanrum så är det någon som upprörs över att polisen bedöms mer efter hur mycket de krånglar till det för vanligt folk än efter hur väl de motverkar och beivrar brott. En forskarrapport klargör nu att detta inte bara är isolerade upplevelser eller något litet problem, utan ett systematiskt missutnyttjande av polisens resurser.

Enligt rapporten så beordras till och med poliser på vissa platser att försöka undvika att fånga rattfyllerister för att istället förbättra statistiken för antalet blås.

”Jag säger till mina poliser att det bara är blåsning för statistikens skull som gäller”, säger ett stationsbefäl som intervjuats enligt Ekot.

På bussen i morse så lyssnade jag på P1, där en polis och en motorjournalist debatterade frågan. Det jag hörde där gjorde mig rätt upprörd. Journalisten hävdade att det är en orimlig metod att bara mäta antalet blås, att det finns poliser som konsekvent fångar rattfyllerister men underförstått då får sämre statistik och att polisen måste börja mäta kvalitet och inte bara kvantitet. Representanten från polisen blev mest upprörd och försökte först hävda att det inte fanns något allmänt problem, och sedan ifrågasätta att det fanns något som var mer kvalitativt än antalet blås.

Vad jag kan bedöma så finns det ett verkligt problem, såväl vad gäller alkoholblås som andra ”enklare” handlingar som polisen kan göra: allt mäts statistiskt och kvantitativt. Samtidigt som vi har för få poliser för att kunna beivra faktiska brott och skapa större trygghet på stan så ska poliser spendera en massa tid med ingrepp som de vet troligen inte kommer göra något alls, bara för att statistiken ska se bättre ut.

Jag drar mig till minnes en bloggare som påpekade något intressant rörande polisens statistik om avslutade ärenden. Det hävdades att polisen faktiskt var effektiv och avklarade många anmälda ärenden varje år, något som bloggaren då påpekade inte var så relevant när man tog med nedlagda förundersökningar i statistiken. Då räknas varje cykelstöld med, trots att man inte i praktiken gör mer än att vända på papper i frågan. Även här syns problemet med nyckeltalen: de baseras på enkla, snabbt mätbara handlingar, som dock ger mycket lite av det mervärde som polisen ändå existerar för.

Det är dags med en ordentlig, externt ledd, genomgång av polisens verksamhet. Man behöver granska och korrigera styrsystemen, men även rapporteringsmetoder och annan byråkrati för att se till att fler poliser kan syssla med det vi har dem till: att förebygga och beivra brott.

Read Full Post »

För den som är övertygad om att de hotande filmmakarna har rätt i sin analys att det blir meningslöst att göra film framöver eftersom ingen betalar för att se den så kan det ju vara värt att se vad fakta är. SF Bio kan väl inte anklagas för att ha anledning att försöka hitta på något i syfte att minska biobesöken, så vi kan väl se vad de säger om den gångna sommaren. Under rubriken ”Århundradets bästa biosommar!” så kan man läsa detta:

Med nära 1,7 miljoner besök på SF Bio under juni och juli är detta rekord och slår t o m förra årets rekordsommar med över 7 %.

7% tillväxt kan jag väl inte kalla helt dåligt. Totalt sett har biograferna c:a 15 miljoner besök per år, samma antal som de har legat på länge. Ingen märkbar förändring har skett i biografbesöken på år och dar, med undantag för kortsiktiga trender, som t.ex. att Sagan om Ringen-filmerna märkbart höjde besökarantalet de år som de gick upp. Dvs samtidigt som de även tankades från alla fildelningssidor för fulla muggar.

Själv såg jag alla tre filmerna på bio och köpte de biffiga boxarna med den utökade versionen samt 20 timmar extramaterial till varje film. Direktimporterade från Storbritannien givetvis för att få rätt titlar på omslagsryggen. Intressant nog tankade jag också ner högkvalitativa rippar av samma dvd-skivor som jag har i hyllan, dels för att slippa resa mig och byta skiva mitt i filmerna, men även för att kunna se igen de förlängda versionerna under de dagar som det tog att få paketen från England, så att jag kunde hoppa rakt in i extramaterialet när boxarna anlände. Jag är inte helt säker på hur det skulle bli en förlustaffär för New Line Cinema? Har jag orsakat 1000 kr i förlust för dem när jag såg filmerna (som jag betalat just 1000 kr + 360 kr biobiljetter för) under de dagar som det tog innan mina egna kopior anlände?

numera strävar vi efter att få filmer samtidigt eller så nära USA-premiären som möjligt. Orsaken är delvis den ökande illegala nedladdningen men också den stora efterfrågan som finns på stora filmer av denna typ. Man läser om filmerna i tidningar och på Internet och vill naturligtvis se dem så snart som möjligt.

Vad detta alltså innebär är att biograferna får lika mycket besök som tidigare, men de måste nu lyssna mer på vad konsumenterna faktiskt vill se och när. Om det enda alternativet för att kunna se en ny film är att ladda ner den så kommer många göra det, men går den att se på bio så vill folk generellt se den där. Personligen ser jag inte bättre service och mer kundinriktat utbud som något dåligt, så i detta fallet har fildelningen fått en mycket konkret positiv effekt.

Det verkar i alla fall som att den beryktade biografdöden låter vänta på sig. Så länge det görs bra film och byggs bra biografer kommer folk att fortsätta vilja gå på bio!

Jag håller helt med. Allt talar för att den slutsatsen är korrekt.

Vi kan ju samtidigt gå till SOM-institutets rapport ”Svenska biovanor 1988-2007” för lite intressant statistik. Totalt sett så har det inte skett någon relevant förändring av mängden biobesök, utan den ligger rätt stabil. En viss förändring mot att större andel av befolkningen går på bio kan ses, dvs sällanbesökarna ökar något medan de som besöker bio minst en gång i månaden minskar. De två förändringarna tar dock ut varandra.

Folks uppfattning om biografen som medie relativt andra vägar att se på film (tv, dator m.m.) har också markant förbättrats de senaste åren, något som talar för att biografen kommer bibehålla sin starka ställning. Precis som i alla andra undersökningar så är det också tydligt att de som laddar ner film från nätet går mer på bio. Det är alltså företagens storkunder som man vill försöka lyckas ruinera med den nya lagen. Inte helt säker på hur många branscher som skulle få för sig att det är en bra affärsidé eller lämplig marknadsföring mot sina kärnkonsumenter.

Read Full Post »

Så som ofta blir har jag roat mig lite med att läsa om ett ämne på Wikipedia, denna outsinliga källa av information kring alla tänkbara områden, åtminstone om den inte är rent provinsiellt svensk. Har nu läst lite om olika statistiska ”paradoxer”, felslut och missuppfattningar vilket kan vara både lustigt och skrämmande att relatera till diverse påståenden som man har hört göras i debatten. Statistik är ju otroligt ofta använt som slagträ i den politiska debatten, och väldigt ofta då (oftast troligen helt oavsiktligen) felaktiga eller (troligen inte lika oavsiktligen) tveksamma tolkningar av fakta samt ibland rent semantiska vilseledanden utifrån korrekt tolkad statistik.

En av de exempel jag har sett mest av den senaste tiden är påståenden kring att socialbidragen ökar i kommunerna. Påståendet brukar ofta vara i en form liknande: ”kostnaden för socialbidrag ökar i nästan hälften av Sveriges kommuner”. Jag har inte gått tillbaka till källan (Sveriges kommuner och landsting) för att se hur statistiken ser ut och kan därför inte säkert säga att mina tolkningar av påståendena är rätt, men om jag har tolkat det fel och det budskap som man vill få fram (andelen av befolkningen som lever på socialbidrag ökar) vore korrekt utifrån statistiken så borde det vara det påståendet som görs eftersom det är ett klart mer effektivt påstående att använda sig av i debatten.

SvDs redovisning av socialstyrelsens statistik säger också att antalet socialbidragstagare minskade 2006-2007 vilket tillsammans med att de konkretiseringar som jag har hört över statistiken talar för att mycket av ökningarna, där sådana har skett, är kopplade till att antalet flyktingar i introduktion har ökat, något som jag själv är konkret medveten om eftersom jag sitter i nämnden som hanterar flyktingintroduktionen i Linköping och kan se att antalet har ökat. Utifrån detta så vågar jag nog drista mig till att göra antagandet att det inte är andelen, och troligen inte heller antalet socialbidragstagare i landet som helhet som ökar.

Jag kan nu spontant se flera möjliga felslut i påståendet, där en är att även om kostnaderna för socialbidrag faktiskt ökade i alla kommuner så skulle detta inte automatiskt innebära en faktisk ökning av mängden utbetalda socialbidrag utifall att den totala ökningen var mindre än ökningen av socialbidragsnormen samt kommunernas konkretiserande av denna med hänsyn tagen till vilken typ av socialbidrag som har utbetalats (fullt eller reducerat). Jag vet ju dock inte om statistiken som refereras till har kompenserat för automatiska uppräkningar eller inte.

Det mer intressanta baserar sig på det lilla ordet ”nästan” och det faktum att andelen kommuner som kvarstår med exakt (eller nästan exakt) samma kostnad för socialbidrag torde vara minimal. Att kostnaden ökar i ”nästan hälften” av kommunerna betyder helt enkelt att kostnaderna ökade i (rimligen) någonstans mellan 30-49% av kommunerna. Detta betyder med största sannolikhet att kostnaderna minskade i majoriteten av Sveriges kommuner, vilket ju inte alls låter så illa. Denna tolkning stämmer också med övrig information som jag har hört om detta.

Read Full Post »