Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘terrorister’

Hamas säger nu nej till det föreslagna fredsavtalet. Förslaget innebar att alla gränsövergångar skulle öppnas och Israel dra sig tillbaka mot ett slut på raketbeskjutningen av Israel samt att Hamas slutar med vapensmugglingen över gränsen. Hamas går dock inte med på detta. De kräver att de ska ha rätten att fortsätta smuggla in vapen i Gaza.

Hamas anser sig vara beroende av att fortsatt tillgång till vapen för att försvara sig mot PLO och Fatah. De är oroliga att Gaza återigen ska falla under PA, de palestinska myndighterna, dvs återgå till ett demokratiskt styre. Kampen mot de mer sekulära palestinierna är alltså överordnat möjligheten att få fred i Gaza.

Hamas är oroliga över att ”fel” palestinier ska få kontroll över Gaza och ser hellre att stridigheterna fortsätter. Det är kanske inte så oväntat från dem, de tog ju makten i Gaza genom att genomföra en våldsam statskupp och besegra de palestinska myndigheterna. Fel palestinier i detta fallet är alltså att den folkvalda regeringen åter får kontroll över området.

Jag upphör aldrig att förvånas över att den svenska vänstern kan stödja denna organisation. Särskilt underligt blir det när man stödjer de våldsamma teokraterna (Hamas) i kampen mot ett socialistiskt parti (Fatah). I valet mellan ideologiska fränder och terrorister som är emot demokrati och vill införa teokrati så faller stöder återkommande på terroristerna. Därmed inte sagt att jag är så förtjust i Fatah, men de är klart mer sympatiska än Hamas om man måste välja.

Annonser

Read Full Post »

När konflikten i mellanöstern debatteras eller rapporteras så finns det en väldig tendens till att tala om israeler och palestinier, alternativt judar respektive palestinier som de två parterna, något som är väldigt felaktigt. De två parterna är Israel respektive diverse palestinska terroristorganisationer.

I Gaza finns det idag c:a 1,5 miljoner palestinier, varav de allra flesta inte tillhör varken Hamas eller andra terrororganisationer. Stora grupper av invånare drabbas av det som genomförs av en minoritet. Visst ska man inte ringakta det stöd som väldigt många invånare ger till terrorn, men jag tror inte heller att man ska lasta dem för mycket för det.

Israel å sin sida är en stat där c:a 1,5 miljoner palestinier är medborgare, vilka uppgår till 20% av landets befolkning. Så har det varit sedan statens grundande, och de har samma demokratiska rättigheter som alla andra medborgare. Överlag så står dessa palestinier bakom sitt land, Israel, mot terroristerna. Detta glöms ofta bort, särskilt av de som vill odla judehat, eller få detta till någon form av etnisk konflikt. Visst finns det etniska aspekter av konflikten, men det är inte de som definierar den.

Via FiM uppmärksammas jag på ett citat av Salim Joubran, den första araben att bli permanent domare vid Israels högsta domstol, från 1962 där han berättar om 1948 när Israel grundades och arabländerna anföll Israel:

The Arab High Command asked us to leave the country for two weeks to make the battle easier for them. They told us, ‘A cannon cannot differentiate between a Jew and an Arab. Leave the country for two weeks and you will come back victorious…’ I heard the Haganah microphone asking the Arabs to remain and live peacefully with their Jewish brethren. The late Jewish Mayor of Haifa also asked us to go back to our homes. The Histadruth, our trade union, was distributing leaflets asking the Arabs to come back. I still have that leaflet.

Tro inte heller att det är en irrelevant aspekt vilka parterna i konflikten är. Den senaste tiden har varit full av antisemitiska attacker i Sverige och resten av Europa. Judar hotas och attackeras. Antisemitisk propaganda sprids brett.

Read Full Post »

När Israel nu går in för att stoppa terroristorganisationen Hamas, vilkas ledare för övrigt har valt att basera sin stridsledning från Gazas största sjukhus, så har Hamas för säkerhets skull passat på att ”avrätta” 35 anhängare till Fatah, den andra stora palestinska organisationen, något som är i enlighet med det beslut som togs av Hamas dagen innan julafton att den som genomför fredsförhandlingar med Israel ska bestraffas med döden.

Men, visst Hamas är säkert trevliga grabbar som många inom vänstern vill få dem till, helt inställda på fred. I övrigt så har de skjutit minst 75 Fatahanhängare i benen och krossat händer på ytterligare. Alla som stödjer Fatah har blivit beordrade att hålla sig inomhus, annars kommer de ”straffas”.

Samma beslut, dagen innan jul, införde också 40 piskrapp samt fängelse i tre månader för vininnehav, samt det gamla straffet korsfästelse. Men visst, Israel är de som måste utplånas så snart som möjligt, i alla fall om DN:s medarbetare Andreas Malm fick som han ville. Samme person förklarar mångordigt på Newsmill att vi måste stödja Hamas, för de är snälla grabbar som är ”en genuint folklig motståndskraft”.

Read Full Post »

blodMan blir i samband med de årliga Salemmarscherna inte så lite irriterad. Det vore trevligt om man kunde slippa de galna nationalsocialiserna som vill synas med jämna mellanrum, även här i Linköping så håller de sina demonstrationer med jämna mellanrum. Det jag blir riktigt irriterad på är dock alla antidemokratiska vänstersnorungar som tycker det är kul att slåss med nazister och poliser, allt för att se till att nazisterna ska få lite lättare att få gehör för sin propaganda om att de är någon form av förtryckt sanningssägande elit.

I år har bara Salemmarschen kostat skattebetalarna 3,7 miljoner, 1,5 miljoner kronor i extrakostnader, och då har vi enligt vad jag har sett åtminstone sluppit en massa sjukhuskostnader detta år. Glöm inte heller att samma våldsverkare dyker upp och vill slåss varje gång nazisterna får demonstrationstillstånd. För något år sedan slog de sönder en massa i Linköping centrum, klottrade ner tåg och knivrånade en polis. Men det är väl helt OK, de är ju socialister, så de vill ju väl?

Det finns en anledning till att nassarna försöker vara lugna och se snälla ut vid varje demonstration, och det är att de tjänar credd från tänkbara sympatisörer varje gång de blir oprovocerat anfallna. Vänstertokarna bidrar alltså endast till att stärka sina motståndare. Personligen skiter jag fullständigt i vilken typ av socialister det är som vill slå ner andra och ta makten genom våldsam revolution, kommunister, nationalsocialister eller syndikalister gör det samma. Alla som tar till sådana medel som de gör borde spärras in, då de inte är annat än terrorister.

Ja, jag använder T-ordet. När socialister slår sönder butiker m.m., vandaliserar partiers kanslilokaler, försöker spränga valstugor, hotar politiker, hugger yxor i människors dörrar, försöker mörda hela McDonalds fulla med barnfamiljer, förstör 90-åriga damers bilar, misshandlar poliser, eller misshandlar demonstranter, ja då är det en form av terrorism som de sysslar med. De försöker riva ner demokratin med hjälp av våld och skräck, allt för att införa just sin egen favoritform av massmördande diktatur.

Det offentliga är allt för slappt mot dessa grupperingar. Alla som ger sig på och försöker misshandla demonstranter borde åtalas och varje gång någon förstör ett partikansli eller någon politikers hem borde man slå ner på dem hårt. Döm dem sedan till kännbara straff. Den som ger sig på en ej våldsam demonstrant eller polisman som försöker skydda dem borde få sitta inne ett kännbart tag, och då skiter jag i ifall det är socialdemokrater, moderater, kommunister eller nazister som går i tåget de attackerar. Demokratins spelregler gäller alla.

Read Full Post »

Genomläsningarna av regeringens proposition om IPRED-lagen börjar nu generera en del än mer förbluffande delar än de som tidigare har varit uppe. Enligt regeringen så handlar det hela bara om att du ska kunna få ett brev som lite snällt ber dig att sluta, alternativt få försvara dig i domstol om det skulle vara gå riktigt illa.

Även om man accepterar regeringens beskrivning så innebär det fortfarande att privatpersoner måste lägga ut stora belopp i advokatkostnader utan att det har presenterats några bevis för att man är skyldig, samt att privata företag i praktiken får större befogenheter än polisen, trots det faktum att man smyger in ändringa av även polisens befogenheter i slutpropositionen.

Intressant är att notera de ytterligare åtgärder som lagen tillåter: den som anklagar en internetabbonent för upphovsrättsintrång kan innan den personen ens har givits möjlighet att försvara sig få en husransakan genomförd av kronofogden, samt intressantast spärra alla den anklagades tillgångar innan anklagelsen ens meddelas denne.

Läs det igen: man får frysa alla tillgångar för den som är anklagad, innan den ens har blivit informerad om att den är anklagad. Detta är alltså ett brott som endast ger böter, dvs detta är verktyg som polisen aldrig skulle få tillgång till, och aldrig borde få tillgång till. Det är verktyg man använder mot de grövsta brottslingarna, som terrorister, där man tror att det är en överhängande risk att de flyr landet. Förutom att nu ska det även kunna användas mot den som har sett på en film utan tillstånd.

Jag skulle vilja att någon av mitt eget partis riksdagsledamöter förklarade på vilket sätt den anklagade har kvar någon rättssäkerhet om staten inte erbjuder någon rättshjälp, dvs man måste betala alla sina egna advokatkostnader, samtidigt som man fryser alla den anklagades tillgångar innan den ens har blivit informerad om anklagelsen? Och detta i en process då bevisbördan i allt väsentligt kommer ligga på den anklagade.

Detta är alltså vad IFPI kan få göra med den nya lagen: hävda (med låga beviskrav) att ett visst IP-nummer har fildelat, få ut vem som står på abbonemanget (dvs inte vem som har använt det), frysa alla dennes tillgångar, skicka ut ett brev med ett större peningkrav som ska betalas snarast. Den anklagade har ju nu inga tillgångar och kan inte betala detta (eller mat för den delen). Det går då till en rättsprocess där den anklagade ska bevisa sin oskuld, och detta utan att inför processen kunna skaffa sig en advokat, den anklagades tillgångar var ju frysta om ni minns?

Lägg märke till att under ingen punkt i denna process har det behövts läggas fram några bevis på att den som utsätts för detta faktiskt är den person som har genomfört intrånget, bara att det sannolikt är ett internetabbonemang ägt av denna som har använts i intrånget…

Hur kan kristdemokratiska riksdagsledamöter ställa sig bakom ett lagförslag som så tydligt reducerar enskilda människors värde till en bricka i ett propagandaspel? Där man öppnar för att förstöra enskildas liv, och detta för att försöka kontrollera när och hur kultur konsumeras?

Mer länkar på opassande.

Read Full Post »