Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘usa’

Jag noterar att ett nytt avtal har slutits mellan USA och Ryssland där antalet kärnvapenstridsspetsar för vardera land reduceras till ett maximum av 1500. Det är mycket glädjande. Till skillnad mot många vänstertokar och ”fredsaktivister” så inser jag att USA och de västerländska staterna måste ha en kärnvapenarsenal som är stark nog för att avskräcka potentiella anfall medels samma medel. Det är därför helt orimligt att kräva av dessa att ensidigt rusta ner kärnvapnen.

Samtidigt så kan jag inte annat än dela en del av den rädsla som dessa har för vapnen. Med min grundläggande tro på människans ofullkomlighet, och även därför säkerhetssystems ofullkomlighet, så går det lite kalla kårar efter min rygg när jag tänker på att en eller ett fåtal personer har möjlighet att helt utplåna mänskligheten och det mesta annat liv från vår planet. För att borträkna de mer ”vardagliga” scenarierna så fasar jag över tanken på en ledare för någon av kärnvapenmakterna som får en knäpp och försöker genomföra ”suicide by total world annihalition”.

Det är därför glädjande med varje steg som tas mot minskade arsenaler, givet att en lägsta nivå för avskräckning mot mindre kärnvapenstater kvarstår. Samtidigt är det viktigt att ett land som Ryssland är mycket noggranna så att inte något anrikat uranium eller plutonium riskerar att komma i fel händer i samband med att det tas bort från vapnen. Priset på dessa ämnen är ofantligt högt på den svarta marknaden, så man kan inte bara räkna med att alla i hanteringskedjan är oförvitliga.

Sämre är dock att Obama verkar ha givit efter vad gäller missilförsvaret. Enligt Medvedev så har han lovat att skjuta upp det projektet, något som bådar illa. Är det någon militär teknologi som alla borde kunna uppskatta så är det sådana som endast syftar till att minimera effekten och antalet döda efter en kärnvapenattack. Utöver rent diplomatiska skäl så finns det ingen anledning för USA att inte försöka skapa en försvarssköld som kan neutralisera majoriteten av de kärnvapenmissiler som kan tänkas avfyras mot Amerika och Europa.

Annonser

Read Full Post »

Ett litet glädjeämne syns i de annars så sorgeliga annalerna om handelsavtalet ACTA, det avtal som enligt tidigare läckta dokument kan komma att innehålla rätten att genomsöka alla datorer som passerar EU:s gräns med fler hårresande förslag.

Enda anledningen att vi medborgare, eller riksdagen, vet om att de hemliga förhandlingarna om detta avtal ens pågår är att en modig tjänsteman valde att för ett tag sedan läcka ut ett dokument från förhandlingarna, innan det så skedde allt under djupaste sekretess, trots att det handlar om ett bindande avtal där grundläggande rättigheter och friheter ligger på bordet som förhandlingsobjekt.

Det lilla glädjeämne som jag nämnde kommer dock fram i de små delar av förhandlingsunderlaget vilka fortfarande finns kvar i det dokument som Jens Holm (v) begärde ut från justitiedepartementet. Även om det mesta är överstruket med svart färg så att det inte kvarstår någon information om sakinnehållet som diskuteras så finns det lite om Sveriges inställning rörande just hemlighållandet.

Den svenska regeringen har framhållit åsikten att de förslag som ligger på bordet borde offentliggöras, i anonymiserat skick, så att medborgarna får tillgång till dessa. Även om jag ser det som högst osannolikt att Förenta Staterna kommer gå med på något sådant så får man väl glädjas över det lilla: att Sverige står upp för ens aldrig så lite öppenhet.

Själv kan jag dock nog tycka att det hade varit lämpligt om själva förhandlingarna hade varit föremål för en demokratisk process. Europaparlamentet nekade ursprungligen förhandlingsmandat i frågan, men det hindrade inte att tjänstemän i kommissionen och de ständiga representationerna beslutade att de skulle ske ändå. När de nu är igång så är det försent för folkvalda att stoppa dem.

Ett bindande avtal av detta slag borde inte få genomföras innan ett offentligt tillgängligt beslut av folkvalda har fattats vilket tydligt definierat ramarna för förhandlingarna, och med grundläggande öppenhet om vad som sker i dessa, gärna även med möjlighet för folkvalda att faktiskt säga stopp för delar av avtalet vilka man inte anser kan godkännas.

Men tyvärr så är dessa förhandlingar inte annat än ytterligare ett exempel på vilka enorma problem som ligger inbyggda i dagens EU. För att EU ska kunna bli en verkligt legitim struktur så måste mycket till. Dels så behöver de direkt folkvalda få den avgörande makten i sakfrågorna, man kan inte som idag låta tjänstemän ha större beslutsmakt än de folkvalda. Och folket måste också få rätt att ta del av de beslut och förslag som läggs fram. Det räcker inte med att medborgarna informeras när ny lag är ett faktum, vi måste ha möjligheten att säga eller ryta till redan när förslag läggs fram.

Jag vet att det finns de som tycker att jag är alldeles för hård och negativ mot EU när jag skriver på detta sätt, som anser att den som stödjer EU (som jag faktiskt gör) istället borde lyfta fram allt det positiva som är tanken med unionen. Det jag vill fråga dem är på vilket sätt EU blir bättre i sig, och bättre på att ge de positiva effekter vi är ute efter, om man inte ställer krav på att vissa grundläggande principer följs? Hur kan det vara att gnälla för mycket när man säger att det vore en bra idé med demokratiska beslutsprocesser, insyn för medborgarna och någon möjlighet alls för medborgarna att säga till om vilken riktning man vill ta unionen, t.ex. att man inte tvingar Irland att folkomrösta tills de röstar ”rätt” om Lissabonfördraget?

Read Full Post »

greed

Read Full Post »

piratposterDet är positivt att FNs säkerhetsråd nu, på USAs inrådan, har kunnat enas om att tillåta internationella styrkor att jaga de somaliska piraterna även när de befinner sig på landbacken. Med tanke på att de lever lyxliv när de kommer från sjön så är det uppenbart att incitamenten behöver ändras lite. När Somalia inte har någon stat som kan stoppa detta så måste resten av världen kunna ingripa.

Inte helt förvånande så tycker Anders Svensson att det är ett idiotiskt beslut. Han anser att man ska arbeta bort orsakerna till piratverksamheten. Dvs krig och fattigdom. Uppenbarligen så är det helt OK att låta mängder med oskyldiga drabbas under tiden man genomför en process som kan ta årtionden och som faktiskt till stor del i sig bygger på att sådant som piratverksamhet hålls kort. Jag upphör aldrig att förvånas över hur totalt vänstern kan ignorera de som drabbas av brott, för att istället bli upprörda på de som försöker stoppa dem.

Om det är så vettigt, så varför har de inte t.ex. reducerat den svenska poliskåren och sänkt straffen för våldsbrott. Eller, jo, det är ju precis det de gjort. Man undrar ju ibland om de har gjort det felslut som tas upp i boken Freakonomics: där det finns mycket poliser så begås det generellt sett mycket brott, alltså måste det vara poliserna som orsakar brotten. Den alternativa tolkningen är ju att det anställs fler poliser när man har problem med brottslighet…

Givetvis måste det satsas på att bli av med fattigdomen i Somalia, men då jag gissar att Hr Svensson inte kommer stödja åtgärder för att bygga upp en fungerande kapitalistisk marknadsekonomi där, vilket faktiskt är den enda vägen att bygga upp ett välstånd, så innebär hans lösning i praktiken helt enkelt att man accepterar piraterna och låter dem hållas. Det är de ideologiska socialisternas vanliga problem, de skapar inga lösningar utan skäller istället på de som faktiskt försöker rätta till problemen.

Read Full Post »

Det är ju välkänt att Chicagopolitiken inte är den vitaste i världen. Men lite chockerande är det när jag på Ekot hör att FBI har gripit Illinois guvenör Rod Blagojevich och hans stabschef under morgontimmarna lokal tid. Även Illinois förra guvenör åkte ju fast, och dömdes 2006 för utpressning och bedrägeri.

Enligt CNNs sammanfattning av utskrifterna från de samtal som avlyssnats på guvenörens telefon så försökte han använda sin plats på flera sätt för att tjäna pengar. Det mest uppseendeväckande är att han shoppade runt efter någon som kunde betala bra nog för senatsplatsen, du vet den där som fram tills nyligen besattses av Barack Obama. Alternativet var att han skulle utse sig själv, för att på så sätt få tillgång till mer resurser.

För att få lite perspektiv på saken så kan ju nämnas att Illinois har mellan 12 och 13 miljoner invånare. Det är alltså den högsta regeringschefen i en stat som befolkningsmässigt är större än Sverige.

Read Full Post »

Oavsett vad man tycker om dem som politiker så måste man ju fascineras över den extremt olika behandlingen som Barack Obama och Sarah Palin får i media. Viljan att granska Obamas faktiska politik kan ju som bäst kallas minimal, samtidigt som vilken tänkbar attackväg mot Palin som helst verkar acceptabel, oavsett koppling till hennes politik.

Det senaste är nu upprördhet över hur mycket Palin spenderade på styling m.m. under valkampanjen. Inte för att beloppen inte ter sig kraftigt överdrivna, men man kan ju fråga sig om detta är mer intressant än vilken politik som förenta staternas blivande president faktiskt tänker driva.

Mycket tyder ju nu på att Obamas förespråkare, inte oväntat, kommer få bli rätt besvikna, då det inte verkar bli mycket av med den utlovade ”förändringen”. Om man faktiskt hade avkrävt svar på vilken förändring han syftade på innan valet, istället för att försöka hitta ständigt nya sätt att reducera Palin till sina yttre attribut, då kanske man hade blivit mindre förvånade över det faktum att hela det nya kabinettet består av gamla etablerade politiker, så lite förändring som man kunde förvänta sig.

Samtidigt kan man inte få nog med att försöka hitta saker att attackera Palin för, och då saker som oftast inte har med hennes politik att göra. Feminister skulle nog hävda att detta har att göra med att han är man och hon kvinna. Närmare sanningen kommer man nog när man konstaterar att han är vänsterinriktad man medan hon är konservativ kvinna. Det finns inget som såväl vänstern som media verkar ha så svårt för som en kvinna som är konservativ.

Read Full Post »

Nu har de första väljarna gått till valurnorna, och imorgon bitti vet vi resultatet. Det ser ju tyvärr inte alltför ljust ut, visserligen är ledningen för Obama inte gigantisk i opinionsundersökningarna, men värre är att han ser ut göra ett bra val i många av de nyckelstater som valet i slutändan handlar om. But it ain’t over ‘till the fat lady sing som de säger på andra sidan pölen, McCain har fortfarande en chans. Mycket handlar i slutändan om vilka som faktiskt masar sig iväg till vallokalen samtidigt som många väljare är osäkra och troligen kommer bestämma sig i eller på väg till vallokalen, och då finns det en del som talar till McCains fördel, då han i slutändan är mer ”trygg” i betydelsen att man i hög grad vet var man har honom, i motsats till Obama som inte riktigt sätter ner foten någonstans om han kan undvika det.

Jag kommer själv spendera natten med valvaka i goda vänners lag, så det kommer bli ett spännande dygn framöver med att följa resultaten och vallokalsundersökningarna allt eftersom de trillar in. Såsom tidigare rekommenderar jag den som snabbt vill få en uppdatering av läget att gå in på RealClearPolitics.com, nyhetsportalen med stort P för amerikanska val.

Read Full Post »

Older Posts »